12.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Yoklama 2015

Ad Soyad:                                                                                                                                 Puan: Sınıf No:                                                              ...

Norveç-fiyortlari4-aliballi-com

2050 yılında Türkiye

Ateşten Doğan Yaşam

Mevsimlerin Oluşumu

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Önemi

Türkiye’nin Jeopolitik Konumu ve Önemi Türkiye’nin Jeopolitiği Bir ülkenin uluslararası alanda yürüttüğü siyaset ile coğ­rafi özellikleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilime jeopo­litik denir. Türkiye’nin Jeopolitik Önemi Hakkında Bilgi, Türkiyenin jeopolitik konumunun önemi konu anlatımı Jeopolitikte Etkili Olan Unsurlar Değişmeyen Unsurlar  >    Coğrafi konum >     Jeolojik ve jeomorfolik özellikler >     İklim > Su varlığı >  Coğrafi görünüm (ada, yarımada veya kara devleti olmak gibi) > Stratejik kaynaklar >   Coğrafi bütünlük >   Zaman Değişen unsurlar >   Ekonomik durum >  Askeri ve politik değerler >- Bilimsel ve teknolojik değerler >- Sosyo – kültürel değerler Türkiye’nin Jeopolitiğini Oluşturan Unsurlara Göre Durumu Türkiye...

Türkiye’nin Matematiki Konum ve Sonuçları

Matematik Konumu ve Etkileri Türkiye, Kuzey Yarım Küre’de, 36-42 derece kuzey enlemleriyle 26-45 derece doğu boylamlarında arasında yer alır. Bu durumu ülkenin kutuptan çok Ekvator’a yakın olmasına ve ılıman kuşakta bulunmasına neden olmuştur. Bu durum, Türkiye’nin iklimi üzerinde etkili olmaktadır. Onun için Türkiye’nin iklimi ne kutup bölgelerindeki kadar soğuk, ne de ekvatoral bölgedeki kadar sıcak ve yağışlıdır. Türkiye, 36° – 42° Kuzey paralelleri ile 26° 45° Doğu meridyenleri arasında yer alır. Diğer bir ifadeyle, Türkiye Ekvator’un kuzeyinde ve Greenwich’in doğusunda bulunan bir ülkedir. Türkiye’nin matematik konumunun sonuçları şöylece sıralanabilir: – Doğu – batı istikametinde 76 dakika yerel saat farkı bulunur....

11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı

A GRUBU …………………………………………. LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI 11.SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 1.ORTAK YAZILI SINAV SORULARI   1.       Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının başına ( D ), yanlış olanlarına ise ( Y ) yazınız. (10 Puan) a)       (     ) Sanayileşme ile birlikte şehirleşme de beraberinde artış göstermiştir. b)       (     ) Ülkemizde şekerpancarı üretiminin yarısına yakını İç Anadolu Bölgesinden karşılanır. c)       (     ) Dünya’nın ilk ulusal parkı ABD’deki Yellowstone Ulusal Parkı’dır. d)       (     ) Ilıca, kaplıca, termal vb. alanlara yapılan seyahatler inanç turizmine örnek olarak verilebilir. e)       (     ) Ülkemiz 36⁰-42⁰ doğu boylamları ile 26⁰-45⁰ kuzey enlemleri arasında yer alır. 2.       Aşağıda...

Dünyanın Oluşumu – Levha hareketleri

Enerji kaynakları

ENERJİ, ENERJİ KAYNAKLARI, ENERJİ ÇEŞİTLERİ, ÖZELLİKLERİ  Ülkelerin ilerleyip, gelişmişlik seviyelerini arttırabilmeleri için çeşitli enerji kaynaklarına   ihtiyaçları vardır. Çünkü hammaddelerin işlenebilmesi, fabrikaların çalışabilmesi, ulaşım, aydınlatma ve ısınmanın gerçekleştirilebilmesi, enerji kaynaklarının kullanımına bağlıdır. Ülkelerin gelişme düzeyleri belirlenmesinde üretilen ve tüketilen enerji miktarları da dikkate alınır. Gelişmiş ülkelerde üretilen ve tüketilen enerji miktarı geri kalmış ülkelere göre daha fazladır.   ENERJİ KAYNAKLARININ ÇEŞİTLERİ Enerji kaynakları oluşumlarına göre iki gruba ayrılır.  a) Yenilenmeyen enerji kaynakları     : Yeraltındaki maden rezervi ne karsa kullanılacak olan  miktar o kadardır . Yeraltındaki enerji kaynağı bittiğinde o yer kapatılır yeni bir kaynak aranmaya başlanır. Örnek ; Kömür, petrol , doğalgaz.  b) Yenilenen...

Ülkeler coğrafyası enler

Coğrafya sıkıcı değildir! Okulda öğretilen dağların kıyıya paralel uzandığı gerçeğini bir kenara bırakıp, daha ilginç bilgilere odaklanmak lazım sadece. Aşağıdaki listede aklınızın kıyısında köşesinde kalacak bilgiler daha doğru ifadeyle en’ler bulacaksınız. Not: Bazı bilgilerin rakamları kaynaklara göre ufak değişiklikler göstermektedir. En uzun sınırı olan ülkeler: ABD – Kanada Kesintisiz en uzun sınır ise ABD ile Kanada arasında. İki ülke arasındaki sınır 8.891 km. En çok dil konuşulan ülke: Papua Yeni Gine 3 resmi dili olmasına rağmen farklı diyalektlerle birlikte Papua Yeni Gine’de toplamda 850 dil konuşuluyor! Dünyanın en mutlu ülkesi: Danimarka Columbia Üniversitesi’nin 156 ülkeyi değerlendirerek hazırladığı “2013 Dünya Mutluluk...