11.Sınıf Coğrafya 2.Dönem 1.Yazılı

11.sınıf cografya yazılıları

A GRUBU

…………………………………………. LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

11.SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 1.ORTAK YAZILI SINAV SORULARI
 

1.       Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının başına ( D ), yanlış olanlarına ise ( Y ) yazınız. (10 Puan)

a)       (     ) Sanayileşme ile birlikte şehirleşme de beraberinde artış göstermiştir.

b)       (     ) Ülkemizde şekerpancarı üretiminin yarısına yakını İç Anadolu Bölgesinden karşılanır.

c)       (     ) Dünya’nın ilk ulusal parkı ABD’deki Yellowstone Ulusal Parkı’dır.

d)       (     ) Ilıca, kaplıca, termal vb. alanlara yapılan seyahatler inanç turizmine örnek olarak verilebilir.

e)       (     ) Ülkemiz 36⁰-42⁰ doğu boylamları ile 26⁰-45⁰ kuzey enlemleri arasında yer alır.

2.       Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları en uygun kelimeler ile doldurunuz.(10 Puan)

a)       Buğday, Arpa, Çavdar, Yulaf gibi ürünler   ………………………………… ürünlerindendir?

b)       Dünyada sanayileşme sürecini ilk yaşayan ülke …………………………………………………..

c)       Hindistan’da bulunan Şah Cihan tarafından eşinin anısına yaptırdığı tarihi yapının adı ………………………………

d)       Dünya’nın en yağışlı bölgesi yıllık 12.500 mm’lik yağış ile ………………………………………………….

e)       Türkiye’de orman yangınlarının büyük bir bölümü …………………………………………………… sonucu gerçekleşir.

3.       Türkiye’de hayvancılığı geliştirmek için yapılan faaliyetler nelerdir yazınız?(10 Puan)

4.       Türkiye’de demir ve bakırın çıkarıldığı ve işlendiği yerleri yazınız? (10 Puan)

5.       Ülkemizde taş kömürü ve doğalgazla çalışan termik santrallerini yazınız? (10 Puan)

6.       Sanayi faaliyetlerinin kuruluş yeri seçiminde etkili olan faktörleri yazınız? (10 Puan)

7.       Türkiye’de etkili olan doğal afetler nelerdir? (10 Puan)

8.       Kültürün manevi (Soyut) unsurlarını yazınız? (10 Puan)

9.       Dünyanın eski yedi harikasını ülkeleriyle birlikte yazınız? (10 Puan)

10.   İtalya’nın fiziki özelliklerini yazınız? (10 Puan)

 

Sınav süresi 40 dakikadır.                                 BAŞARILAR DİLERİM.                                    Coğrafya Öğretmeni

 

B GRUBU

…………………………………………. LİSESİ 2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

11.SINIFLAR COĞRAFYA DERSİ 2. DÖNEM 1.ORTAK YAZILI SINAV SORULARI

1.       Aşağıdaki cümlelerden doğru olanlarının başına ( D ), yanlış olanlarına ise ( Y ) yazınız. (10 Puan)

a)       (     ) Modern tarım uygulanan ABD’de insan gücüne duyulan ihtiyaç fazladır.

b)       (     ) Güneydoğu Anadolu Bölgesi pamuk tarımında ilk sırada yer alır.

c)       (     ) Türkiye’de iklim çeşitliliğinin fazla olması tarım ürünü çeşitliliğinde arttırmıştır.

d)       (     ) Ülkemiz 36⁰-42⁰ doğu boylamları ile 26⁰-45⁰ kuzey enlemleri arasında yer alır.

e)       (     ) Dünya’nın en yağışlı bölgesi Hindistan’da yer alan Çerapunçi’dir

2.       Aşağıda verilen cümlelerdeki boşlukları en uygun kelimeler ile doldurunuz. (10 Puan)

a)       İtalya’da yaygın olarak görülen iklim türü …………………………………………………….

b)       Dünya’da kurulan ilk ulusal park ……………………………………………………

c)       Toprağın bir yıl ekilip diğer yıl dinlendirilmesi olayına …………………………………denir.

d)       Türkiye’de heyelan olayları en fazla …………………………………… Bölgesinde görülür.

e)       İnsanların gezip görmek, eğlenmek, dinlenmek, spor yapmak vb. amaçlarla bulundukları yerden başka bir yere yaptıkları kısa süreli seyahatlere ……………………………..….. denir.

3.       Türkiye’de tarımı etkileyen faktörleri yazınız? (10 Puan)

4.       Krom ve Bor mineralinin çıkarıldığı ve işlendiği yerleri yazınız? (10 Puan)

5.       Ülkemizde bulunan petrol rafinelerini yazınız? (10 Puan)

6.       Sanayi faaliyetlerinin kuruluş yeri seçiminde etkili olan faktörleri yazınız? (10 Puan)

7.       Türkiye’de görülen deprem kuşaklarını yazınız?(10 Puan)

8.       Kültürün Maddi (Somut) unsurlarını yazınız? (10 Puan)

9.       Dünyanın yeni yedi harikasını ülkeleriyle birlikte yazınız? (10 Puan)

10.   Fransa’nın fiziki özelliklerini yazınız? (10 Puan)

 

Sınav süresi 40 dakikadır.                                 BAŞARILAR DİLERİM.                                   Ali BALLI  (Coğrafya Öğretmeni)

 

 

Cevap Yaz