Türkiyenin jeopolitik konumu ve önemi

Türkiyenin jeopolitik konumu ve önemi coğrafya 12.sınıf konuları içerisinde yer almaktadır. Tarihsel süreçte Türkiye’nin jeopolitik konumunu değerlendirir.  Konu bu kazanım içerisinde işlenmektedir. Türkiyenin jeopolitik konumu ve önemi  jeopolitikte etkili olan değişen ve değişmeyen unsurlar anlatılmaktadır. Jeostratejik konum

Türkiyenin jeopolitik konumu ve önemi

Türkiyenin jeopolitik konumu ve önemi: Bir ülkenin coğrafi konumundan dolayı kazandığı stratejik, askeri, siyasal, ekonomik güçle dış siyasetini oluşturması ve yönlendirmesidir.

Bir ülkenin uluslararası alanda yürüttüğü siyaset ile coğrafi özellikleri arasındaki ilişkileri inceleyen bilime jeopolitik denir. Jeopolitik; bir ülkenin dış politikasını doğal konumunun belirlediğini öne süren siyasal bilgi kuramıdır.

Jeopolitik açıdan önemli bir konumda bulunan ülkemiz, Anadolu yarımadasının elverişli topraklarına yerleşmiş ve doğu ile batı medeniyetleri arasında köprü olmuştur. Bu köprü görevi, Asya ve Avrupa kıtaları arasında ulaşım ve ticaret gibi birçok alanda da devam etmektedir.

Türkiyenin jeopolitik konumu ve önemi nedeniyle üç tarafı denizlerle çevrili bir ülkedir. Ülkemizin İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması önemli bir ulaşım merkezi olmasını sağlamıştır. Karadeniz’e kıyısı olan ülkeler sıcak denizlere en kısa ve ekonomik yoldan ulaşabilmek için bu boğazlardan geçmek zorundadır.

Zengin petrol yataklarına sahip doğu ve ortadoğu ülkelerine yakın olması da diğer bir jeopolitik avantajdır. Ortadoğu’da petrol çıkaran ülkeler ürünlerini tüm dünya pazarına en kısa ve en karlı yoldan sunabilmek için ya ülkemiz topraklarından petrol hattı geçirmek; yada Türk limanlarından dağıtım ve satış yapmak zorundadırlar.

Türkiye dünya coğrafyasında ılıman iklim kuşağında yer alır. Bu nedenle aynı anda dört mevsimin olması mümkündür. Böylece Türkiye turizm değerleri bakımından da değerli bir konuma sahiptir.

Türkiye dünya üzerinde birçok çatışmaların sıcak ve soğuk savaşların yaşandığı Balkanlar, Kafkasya ve Ortadoğu arasında yer almaktadır. Bu nedenle Türkiye tarihi boyunca hiç önemini kaybetmesine izin vermediği savunma ve askeri güç düzenini daima büyük bir dikkat ve kararlılıkla korumak zorundadır.

Konumu nedeniyle birçok ülkeye hakim ve hükmedebilecek bir yerde bulunması ülkemizin stratejik bakımdan ne kadar önemli olduğunun bir göstergesidir.

Jeopolitikte etkili olan unsurlar

Jeopolitikte etkili olan unsurlar

Türkiye, ekvator ev başlangıç meridyenine olan uzaklığı, hangi kıtada yer aldığı, çevresindeki ülkelere denizlere ve ticaret yollarına göre durumu coğrafi konumu ifade eder. Türkiye’nin coğrafi konumunun dünya siyaseti ve  ekonomisi üzerinde  önemli bir rolü bulunur.

Değişmeyen Unsurlar

Coğrafi Konum

 • Kuzey Yarımküre’de  orta kuşakta yer alması
 • Üç eski kıtanın birbirlerine en çok yaklaştığı yerde olması

Coğrafi Özellikler

 • Ortalama yükseltinin fazla olması
 • Eğimli ve engebeli arazilerin geniş yer tutması
 • Üç tarafının denizlerle çevrili olması
 • Önemli su yolları olan İstanbul ve Çanakkale boğazlarına sahip olması
 • Zengin su kaynaklarına sahip olması

Jeolojik ve jeomorfolojik özellikler

 • Aktif fay hatlarının bulunması
 • Jeotermal su kaynaklarının yaygın olması

İklim

 • Ilıman kuşak iklimlerinin görülmesi
 • Dört mevsim belirgin olarak yaşanması
 • Kısa mesafelerde farklı iklim özelliklerinin görülmesi
 • İklim özelliklerine bağlı olarak çeşitli bitki örtüsüne sahip olması

Değişen Unsurlar

Sosyal ve kültürel değerler

 • Kalabalık bir nüfusa sahip olması
 • Zengin tarihi eserlerin bulunması
 • Farklı kültürel değerlere sahip olması

Ekonomik değerler

 • Verimli tarım arazilerinin bulunması
 • Kıtalar arası ticari faaliyetlerin önemli bir kısmının Anadolu üzerinde gerçekleştirilmesi
 • Zengin yer altı ve yer üstü kaynaklarına sahip olması

Politik değerler

 • Çevre ülkelerde meydana gelen sorunların çözümünde aktif rol oynaması

Askeri değerler

 • Güçlü ordusuyla hakimiyet sürdüğü topraklarda barış ve huzurun teminatı olması
Türkiye’nin jeopolitik konumu ve önemi

Türkiye’nin jeopolitik konumu

Türkiye’nin jeopolitik konumunu ortaya çıkaran unsurlar

 • Türkiye coğrafi konumu nedeniyle siyasi, ekonomik ve kültürel açıdan dünyanın en önemli ülkelerinden birisidir.
 • Dünya tarihinde önemli yeri olan üç kıtanın birbirine en çok yaklaştığı alanda bulunur.
 • Türkiye’yi çevreleyen denizler ve boğazlar deniz yolu ulaşımında önemli kolaylıklar sağlamaktadır.
 • Boğazların iktisadi, askeri ve siyasi alanda büyük önemi vardır.
 • Türkiye’de farklı jeolojik zamanlara ait çeşitli araziler ve maden yatakları bulunmaktadır. Bu durum ülkemizde çeşitli sanayi kollarının ihtiyacı olan hammaddeyi karşılaması açısından önemlidir.
 • Ülkemizin dağlık ve yüksek olması ulaşım, yerleşme ve tarım faaliyetlerini olumsuz yönde etkilemektedir. Ancak dağ kuşakları engebe ve yükseltiye bağlı olarak çeşitli bitki topluluklarına ev sahipliği yapar. Bu durum farklı ekonomik etkinliklerin ortaya çıkmasına neden olur.
 • Ilıman Kuşak’ta yer alması iklimin insan yaşamına uygun olmasına olanak sağlamıştır.
 • Ülkemiz bitki çeşitliliği yönünden de zengindir. Ekvatoral iklim, çöl ve tundra bitkilerinin dışında diğer bitkiler Türkiye’deki iklim şartlarında yetişmektedir. Yine toprak çeşitliliği açısından da ülkemiz zengindir.
 • Bulunduğu coğrafyada su kaynakları bakımından büyük öneme sahiptir.
 • Orta Asya ve Kafkas petrolü ile doğal gazının batıya taşınması için belirlenen önemli bir güzergahta bulunur.
 • Ortadoğu, Kafkaslar ve Balkanlarda meydana gelen sorunların çözümünde etkili politikalar üretmektedir.
 • Türkiye’nin jeostratejik konumundan dolayı askeri alandaki gücü hakimiyet sürdüğü topraklarda, barış ve huzurun teminatıdır.
 • Çevresinde barışı, istikrarı, demokrasiyi ve hoşgörüyü yaşatmak için çaba harcamaktadır.
 • Hititler – Hattutaş (Boğazköy) Frigler – Gordion (Eskişehir) Lidyalılar – Sardes (Manisa) İyonlılar – Efes, Milet (İzmir) Urartular – Tuşpa (Van) gibi önemli devletlerin kuruluş yerlerinin Anadolu olmasına neden olmuştur.
 • Tarih boyunca çok çeşitli medeniyetlere beşiklik eden Türkiye toprakları tarihi ve kültürel değerleriyle önemli bir turizm potansiyeli oluşturmaktadır.
 • Türkiye’nin jeostratejik konumundan dolayı bir çok uluslar arası kuruluşa üyedir.
  Türkiye’nin jeopolitik konumu ve önemi

  Türkiye’nin üyesi olduğu uluslararası örgütler

  Türkiyenin jeopolitik konumu ve önemi konusunu MEB EBA üzerinden çalışmak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

  • Türkiyenin jeopolitik konumu ve önemi testi için tıklayınız.
  • Türkiyenin jeopolitik konumu ve önemi slaytı için tıklayınız.
  • Türkiyenin jeopolitik konumu ve önemi videosu için tıklayınız.
  • Türkiyenin jeopolitik konumu ve önemi Web Uygulaması için tıklayınız.

   

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Yazar: | 2018-03-07T18:32:18+00:00 Mart 24th, 2015|0 Yorumlar

Yazar Hakkında:

Coğrafya eğitimi ve öğretimi ile alakalı; ders notları, soru bankaları, yazılılar, sunular, resimler, videolar vb bilgi paylaşım platformu.

Takıldığın mevzularda yorum yap

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.