ÖABT

10 Çıkmış ÖABT Coğrafya Sorusu

10 Çıkmış ÖABT Coğrafya Sorusu ve Çözümleri

10 Çıkmış ÖABT Coğrafya sorusu; coğrafya öğretmenliği alan testi sınavında çıkmış sorulardan 10 tanesini sizler için derledik.

10 Çıkmış ÖABT Coğrafya Sorusu

1) Aşağıda, Kapıdağ yarımadasında ki granitlerde ayrışmayı gösteren bir fotoğraf verilmiştir.
Buna göre, granitlerde görülen bu ayrışma şekli aşağıdakilerden hangisiyle adlandırılır?

10 Çıkmış ÖABT Coğrafya Sorusu 1 – Eksfoliasyon
A) Denüdasyon
B) Eksfoliasyon
C) Deflasyon
D) Çelasyon
E) Tor

Doğru!

Yanlış!

2) “Coğrafya çifttir.” diyerek coğrafyayı ilk olarak genel ve özel coğrafya şeklinde bölümleyen bilim insanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bernhardus Varenius
B) Carl Ritter
C) Alexander von Humboldt
D) Emmanuel de Martonne
E) Paul Vidal de la Blache

Doğru!

Yanlış!

3) Aşağıdakilerden hangisi, insanın yeryüzünde yaşamaya başlamasından önce Dünya’da meydana gelen değişimleri inceleyen bilim dallarından biri değildir?

A) Paleoklimatoloji
B) Paleontoloji
C) Stratigrafi
D) Petrografi
e) Jeoarkeoloji

Doğru!

Yanlış!

4) Ortak mülkiyete dayalı, ücret yerine çalışanların tüm ihtiyaçlarının çiftlik idaresince karşılandığı, genellikle nüfusları 400-1500 arasında olan yerleşmelerdir.
Buna göre, yukarıda bazı özelikleri verilen ve İsrail’de görülen bu kır yerleşme tipine ne ad verilir?

A) Farmstad
B) Hamlet
C) Kibbutz
D) Kraal
E) Kolhoz

Doğru!

Yanlış!

5) Aşağıdakilerden hangisi, küresel iklim değişimi üzerinde etkili olan doğal etmenlerden biri değildir?
A) Yörünge eksantrisi
B) Ekliptik açısı değişimi
C) Presesyon
D) Güneş lekesi sayısı
E) Analemma açısı değişimi

Doğru!

Yanlış!

6) Aşağıdakilerden hangisi, haritalarda açı koruyan projeksiyonlardan biridir?

A) Lambert
B) Merkator
C) Stab-werner
D) Globular
E) Mollweide

Doğru!

Yanlış!

7) 19. yy. sonu 20. yy. başında modern coğrafya döneminde ortaya çıkan bir görüştür. Öncülüğünü Ratzel’in yaptığı ve 1897’de yayımladığı Politische Geographie adlı eserinde belirginleşen bu görüşe göre doğal şartlar, kültür ve insan davranış biçimlerini etkileyen en önemli faktördür. Semple, Huntington ve Demolins bu görüşü benimsemiş olan bilim insanlarından bazılarıdır.
Bu parçada özellikleri verilen görüş aşağıdakilerdenhangisidir?

A) Determinizm
B) Postmodernizm
C) Possibilizm
D) Realizm
E) Klasisizm

Doğru!

Yanlış!

8) Göllerde ve denizlerde güneş ışınları ile suyun ısınması belirli bir derinliğe kadar olmaktadır.
Bu derinlikten sonra sıcaklığın birden azaldığı ve tabana kadar hemen hemen sabit kaldığı zona verilen ad aşağıdakilerden hangisidir?

A) Termik gradyan
B) Termik eşik
C) Termoklin
D) Termohalin
E) Termodinamik kuşak

Doğru!

Yanlış!

9) Doxiadis tarafından 1968 yılında ileri sürülen ve gelecekte ortaya çıkacak olan çok büyük şehirsel görünümü ifade eden bir kavramdır. 21.yüzyıl sonunda Dünya nüfusunda artışa paralel olarakyerleşmeye uygun tüm alanların şehirleşmesi sonucu oluşan sistemlerdir.
Bu parçada anlatılan şehir sistemi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Megapolis
B) Konürbasyon
C) Ökümenepolis
D) Metropolis
E) Küresel kent

Doğru!

Yanlış!

10) Defne, Servi,Kızılçam ve Kermez meşesi sıcaklık istekleri bakımından hangi grup bitkiler arasında yer alır?

A) Megaterm
B) Mezoterm
C) Mikroterm
D) Hekistoterm
E) Miniterm

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

10 Çıkmış ÖABT

Toplam %%total%% sorudan %%score%% tanesini doğru cevapladın.

%%description%%

%%description%%

Loading...

derscografya.com/genel/

ÖABT Coğrafya Arama Sonuçları Tıkla

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu