12.Sınıf Yazılılar

12.Sınıf 2.Dönem 1.Yazılı Yoklama 2015

12. Sınıf Coğrafya Yazılısı 2.Dönem 1.Yazılı yazılı soruları1. dönem ve 2.dönem mart ayına kadar işlenen konuları kapsamaktadır. Farklı soru tarzları; çoktan seçmeli test soruları, doğru yanlış soruları boşluk doldurmalı sorular, klasik sorulardan oluşan bir yazılı yoklamadır.

12. Sınıf Coğrafya Yazılısı 2.Dönem 1.Yazılı

A-Aşağıdaki çoktan seçmeli soruları cevaplayınız?( 60 Puan)

1-Türkiye’de yıl içinde oluşacak aşırı soğukların aşağıdakilerden hangisi üzerinde olumlu etki yapması beklenir?

A)Tarımsal faaliyetler             B)Ulaşım             C)Sana               D)Kış turizmi               E)Ticaret

2-Gelişmiş ülkelerde nüfusun çoğunluğu kentlerde yaşar.buna göre aşağıdakilerden hangisi bu ülkelerden değildir?

A)Fransa             B)Nijerya            C)İngiltere        D)Almanya         E)Kanada

3-Aşağıdakilerden hangisi Almanya’da Ruhr havzasının en önemli ekonomik faaliyetidir?

A)Tarım               B)Turizm             C)Demir çelik sanayi      D)Ormancılık        E)Bankacılık

4- Aşağıdakilerden hangisi jeolojik ve jeomorfolojik kökenli ekstrem olaylardan birisi değildir?

A)Tsunami              B) Volkanizma                C) Şiddetli deprem       D) Aşırı yağışlar               E) Heyelan

I-Kış mevsiminde köy yollarının karyağışı nedeniyle kapanması

II-Demiryolu yapımı maliyetinin yüksek olması

III-Şiddetli fırtınaların deniz yolu ulaşımını aksatması

IV-Karayollarının genel olarak doğu-batı yönünde uzanması

5- Yukarıda,  ülkemizde ulaşımın bazı özellikleri verilmiştir. Bu özelliklerden hangisi veya hangileri iklimin ulaşım üzerindeki etkilerine örnek olarak verilebilir?

A) Yalnız I      B) Yalnız II       C) Yalnız III       D) II ve IV     E) I ve III

6-Türkiye’de ulaşımı olumsuz yönde en fazla etkileyen faktör aşağıdakilerden hangisidir?

A)Yer şekilleri                   B)İklim               C)Bitki örtüsü                    D)Coğrafi konum        E)Sermaye

7-Aşağıdakilerden hangisi, ilk medeniyetlerin ortaya çıktığı yerler arasında gösterilemez?

A) Hint Yarımadası     B) Meksika      C) Fırat Dicle arası    D) Nil nehri çevresi     E) iskandinav Yarımadası

8-Türkiye’de kara yolu ile yapılan taşımacılığın diğer ulaşım türlerinden daha fazla olmasında en önemli etken aşağıdakilerden hangisidir?12. Sınıf Coğrafya Yazılısı

A) Taşıtların bir kısmının Türkiye’de üretilmesi                       B) Kara yolu taşımacılığının ucuz olması

C) Yol boyunca konaklama tesislerinin bulunması                   D) Taşıt kapasitesinin artması

E) Kara yolu ile Türkiye’nin her yerine ulaşılabilmesi

9-Aşağıdakilerden hangisi Turizmi geliştirmeye yönelik faaliyetlerden biri değildir?

A)Turizmi tüm yıla yayarak çeşitlendirmek

B)Uluslar arası turizm fuarlarında tanıtım yapmak

C)Turistik tesislerin sayısını ve kapasitesini arttırmak

D)Doğal güzelliklere sahip yerleri yerleşmeye açmak

E)Ülkemize gelen turistlerin alışveriş olanaklarını arttırmak

10-Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’de en gelişmiş turizm sektörüdür?

A)Av turizmi      B)Sağlık turizmi                C)Yayla turizmi         D)Kongre turizmi                 E)Deniz turizmi

11-Ürgüp göremede gelişme gösteren turizm faaliyeti ile aşağıdakilerden hangisi benzerlik gösterir?

A)Antalya-Kaş             B)Denizli-Pamukkale      C)Aydın-Kuşadası            C)Çanakkale-Truva      E)Kars-Sarıkamış

12-Fransa ile İngiltere arasında yer alan Manş Denizi’nin altından geçişi sağlayan Manş Tüneli ile ülkemizde yapılmış veya yapılmakta olan hangi çalışma benzerlik göstermektedir?12. Sınıf Coğrafya Yazılısı

A) Eskişehir-Ankara arasındaki hızlı tren seferleri                    B) Boğaziçi Köprüsü           C) Marmaray Projesi

D) Bolu Tünel Geçişi                 E) Sabiha Gökçen Havalimanı

13-Aşağıdakilerden hangisi ekstrem değerlere sahip olan bir deprem esnasında doğada görülebilecek olaylardan değildir?

A)Akarsu yataklarının değişmesi

B)Heyelanlar

C)Aşırı yağışlar

D)Binaların yıkılması

E)Kıyı şeridinin değişmesi

14-Aşağıdakilerden hangisi kuraklığın yaratacağı olumsuzluklardan değildir?

A)Tarımsal verimin azalması

B)Güneş enerjisi üretimin artması

C)Salgın hastalıkların artması

D)su paylaşımında sorunlar yaşanması

E)Doğal yaşam alanlarının daralması

15-İnka uygarlığı hakkında verilen aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A)Taş işlemeciliğinde ilerlemişlerdir

B)Güneş saati yapmışlardır

C)Tarımda teraslama yöntemini kullanmışlardır

D)yazıyı bulmuşlardır

E)Güney Amerika’da kurulmuşlardır

2-Aşağıdaki cümlelerin DOĞRU ya YANLIŞ olduklarını karşılarına belirtiniz. ( 5 x 2 = 10 puan)

Günümüzde şehirleşmede en etkili olan faktör tarımsal faaliyetlerdir.[ ] Ülkemizde ulaşım sistemlerinin gelişiminde en etkili doğal faktör yer şekilleridir. [ ] Ruhr havzası Almanya’nın Kuzey Ren-Vestfalya eyaleti sınırları içindedir. [ ] Geleceğin ekonomisinde teknolojiyi belirleyen en önemli faktör dijitalleşme olacaktır.[ ] Kendine has coğrafi özellikleri olan alanlara bölge denir.[ ]

3-Aşağıdaki boşluk doldurmalı soruları uygun kelimeler ile cevaplayınız? ( 5 x 2 = 10 puan)

Aşırı yağışlar ve kuraklık …………………….. karakterli ekstrem olaylardandır.
Deniz tabanında oluşan depremin, deniz tabanını ani olarak yükseltmesiyle deniz suyunun dev dalgalar şeklinde kıyıya doğru hareket etmesi olayına …………………… denir.
İç ve dış hat seferlerine açık olan hava alanlarına ……………………….denir.
Patetesi ilk bulan medeniyet ………………………………………………
………………….. Medeniyeti, Ganj, Brahmaputra ve İndus nehirleri çevresinde ortaya çıkmıştır.

4-UNESCO Dünya Miras Listesinde yer alan Türkiye’den beş mekânın  ismi yazınız? (10 puan)

5-Türkiye’nin jeopolitiğini etkileyen değişen ve değişmeyen unsurları yazınız?  (10 puan)

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Daha Fazla Göster

Ders Coğrafya

Coğrafya eğitimi ve öğretimi ile alakalı; ders notları, soru bankaları, yazılılar, sunular, resimler, videolar vb bilgi paylaşım platformu.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Kapalı
Kapalı