9.Sınıf Soru Bankası

Atmosfer ve İklim Test Çöz 9.Sınıf

Atmosfer özellikleri ve iklim terimleri test çöz

Atmosfer ve İklim Test Çöz

1) Aşağıdakilerden hangisi atmosferin sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Radyo dalgalarını yansıtması
B) İklim olaylarına neden olması
C) Dünyanın aşırı ısınmasını engellemesi
D) Gece gündüz sürelerini değiştirmesi
E) Meteorların parçalanmasına neden olması

Doğru!

Yanlış!

2) İklim olayları atmosferin hangi katmanında gerçekleşir?
A) Egzosfer
B)Termosfer
C) Mezosfer
D) Stratosfer
E) Troposfer

Doğru!

Yanlış!

3) Aşağıdakilerden hangisi, atmosferin olmaması durumunda gerçekleşen bir durum değildir?
A)Gecelerin çok soğuk gündüzlerin çok sıcak olması
B)Gölgelerin tam karanlık olması
C)İklim olaylarının görülmemesi
D)Yer altı kaynakların artması
E)Dünya yüzeyine meteorların düşmesi

Doğru!

Yanlış!

4) Troposferin kalınlığının ekvatordan kutuplara doğru azalmasında;


I. Sıcaklık


II. Çizgisel hız


III. Yer çekimi


özelliklerinden hangisi etkili olmuştur?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) I ve III
E) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

5) Aşağıdakilerden hangisinin atmosferdeki oranı en fazladır?

A)Oksijen
B)Azot
C)Karbondioksit
D)Hidrojen
E)Su buharı

Doğru!

Yanlış!

6) Termosferin özellikleri arasında aşağıdakilerden hangisi gösterilemez?

A) Sıcaklık değerlerinin yüksek olması
B) Yer çekimi etkisinin çok az olması
C) Göktaşlarının parçalanmasına yol açması
D) Haberleşmeyi sağlaması
E) Gazların hidrojen ve oksijen iyonlarına ayrılması

Doğru!

Yanlış!

7) Stratosferin en önemli özelliği aşağıdakilerden hangisidir?

A) Su buharının olması
B) Güneşten gelen zararlı ışınları engellemesi
C) Rüzgarların şiddetinin artması
D) Volkanik faaliyetlerin meydana gelmesi
E) Sıcaklık değişimlerinin yaşanması

Doğru!

Yanlış!

8) ÖSS 2006 Yeryüzünde güneşi doğrudan görmeyen yerlerin aydınlık olmasını sağlayan başlıca etken aşağıdakilerden hangisidir?

A) Atmosferin katmanlardan oluşması
B) Atmosferde değişen oranlarda su buharının bulunması
C) Atmosferde basınç farkından doğan hava akımlarının olması
D) Güneş ışınlarının yansıyarak atmosfer içinde dağılması
E) Atmosferin, bazı ışınların yeryüzüne ulaşmasını engellemesi

Doğru!

Yanlış!

9) ÖYS 1997 Aşağıdakilerden hangisi troposferin özelliklerinden biri değildir?

A) Kalınlığın her yerde aynı olması
B) Çeşitli gazlardan oluşması
C) Yüksekliğe bağlı olarak yoğunluğunun azalması
D) Daha çok yerden yansıyan ışınlarla ısınması
E) Meteorolojik olaylara olanak sağlaması

Doğru!

Yanlış!

Atmosfer ve iklim test çöz ile alakalı 10 soruyu geride bıraktık kaldı 6 soru...


10) ÖSS 1995 Atmosferin olmaması durumunda, yeryüzünde aşağıdakilerden hangisinin gerçekleşmesi beklenir?

A) Yıl boyunca yağış olması
B) Mor ötesi ışınların tutulması
C) Sıcaklığın yıl boyunca aynı kalması
D) Gölgelerin tam karanlık olması
E) Yer üstü ve yer altı sularının artması

Doğru!

Yanlış!

11) Aşağıdakilerden hangisi hava durumuna örnek olarak verilebilir?

A) Gece şiddetli yağmur yağdı
B) İlkbahar genellikle yağışlıdır.
C) Burada kışlar soğuk geçer
D) Bu yaz sıcak olacak
E) Son yıllarda kuraklık kendini hissettirdi

Doğru!

Yanlış!

12) Aşağıdakilerden hangisi iklimin etkilerinden birisi değildir?

A) Yer altı kaynaklarının dağılışı
B) Bitki örtüsünün dağılışı
C) Tarım ürünlerinin dağılışı
D) Yaz ve kış turizm faaliyetlerinin dağılışı
E) Akarsu akımlarının değişmesi

Doğru!

Yanlış!

I.Giyinme şekilleri
II.Yer şekillerinin oluşumu
III. Nüfusun dağılışı
IV. Kayaçların ayrışması<
13) Yukarıdakilerden hangisi iklimin insan üzerine etkilerine örnek olarak verilebilir?

A) I ve II
B) I ve III
C) II ve III
D) II ve IV
E) III ve IV

Doğru!

Yanlış!

14) ÖYS 1995 Aşağıdakilerin hangisinde İklimin etkisi yoktur?

A) Turizm etkinlikleri
B) Akarsu rejimleri
C) Gelgit olayı
D) Doğal Bitki Örtüsünün dağılışı
E) Erozyon

Doğru!

Yanlış!

15) ÖYS 1983 Bir yerde atmosfer olaylarının gösterdiği ortalama duruma ne ad verilir?

A) Hava durumu
B) Hava olayları
C) Mevsim
D) Hava gözlemi
E) İklim

Doğru!

Yanlış!

16) ÖSS 1985 Aşağıdakilerden hangisi üzerinde iklimin doğrudan etkili olduğu söylenebilir?

A) Kıl keçisinin ormanlık yörelerde beslenmesi
B) İç Anadolu’da tahıl tarımının yaygın olması
C) Mersin ve İskenderun gibi merkezlerin hızla gelişmesi
D) Balıkçılığın Karadeniz Bölgesi’nde yaygın olması
E) Marmara Bölgesi’nin en yoğun nüfuslu bölge olması

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Atmosfer ve İklim Test

Toplam %%total%% sorudan %%score%% tanesini doğru cevapladın.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Atmosfer ve iklim test çöz bu teste zorlandıysan aşağıdaki konuya çalışmanı tavsiye ederim.

Atmosfer ve iklim konusuna çalışmak için tıklayınız.

derscografya.com/atmosfer-ve-iklim/

Meb 9.sınıf coğrafya kazanım testleri için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu