10.Sınıf Soru Bankası

Bitki Toplulukları Test Çöz 10.Sınıf

Bitki Çeşitleri Testi

Bitki Toplulukları Test Çöz

1) Yeryüzünde bitki örtüsünün dağılışında;


I. İklim           II. Yer Şekilleri            III. Toprak


etmenlerden hangilerin etkili olduğu söylenebilir?

A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) Yalnız III
D) II ve III
E) I, II ve III

Doğru!

Yanlış!

2) Ot toplulukları yağış miktarının azaldığı veya yağış rejiminin düzensiz olduğu iklimlerde görülür. Buna göre aşağıdakilerden hangisi ot topluluklarından biri değildir?

A)Maki
B)Savan
C)Bozkır
D)Çayır
E)Tundra

Doğru!

Yanlış!

3) Aşağıda verilen bitki örtülerinden hangisinin yetiştiği bir bölgede fiziksel ayrışmanın etkisi daha fazladır?

A) Yağmur Ormanları
B) Savan
C) Kaktüs
D)Muson Ormanları
E) Maki

Doğru!

Yanlış!

4) Dünya haritasında taralı alanların hangisinin bitki örtüsü yanlış eşleştirilmiştir?

Bitki Toplulukları Test Çöz 10.Sınıf 1 – bitkiler 4.soru
A) I-Karışık Ormanlar
B) II-Kaktüs
C) III-Yağmur Ormanları
D) IV-Maki
E) V-Tayga

Doğru!

Yanlış!

5) Dünya haritasında taralı alanda görülen bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Bitki Toplulukları Test Çöz 10.Sınıf 2 – bitkiler soru 5
A) Orta kuşak karışık ormanları
B) Maki çalı topluluğu
C) Muson ormanları
D) Ekvatoral Yağmur ormanları
E) Tayga Ormanları

Doğru!

Yanlış!

6) Bitkilerin şekildeki gibi dağ yamaçları boyunca kuşaklar oluşturmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

Bitki Toplulukları Test Çöz 10.Sınıf 3 – Bitkiler 6.soru
A)Sıcaklık
B)Basınç
C)Rüzgarlar
D)Nemlilik
E)Yağışlar

Doğru!

Yanlış!

7) Aşağıdakilerden hangisi ormanların sağladığı yararlardan biri değildir?

A) Çevreye bol oksijen vererek havayı temizlemesi
B)Toprak erozyonunu önlemesi
C) Kağıt sanayisinin hammaddesini sağlaması
D) Tarla haline dönüştürüldüğünde topraktan verim sağlaması
E) Yağış sularının kökleriye birlikte tutarak yer altına sızmayı engellemesi

Doğru!

Yanlış!

8) Yeryüzünde bitkilerin dağılışını gösteren bir harita ile aşağıdaki haritalardan hangisinin daha çok benzerlik göstermesi beklenir?

A) Yer Şekilleri
B)İklim Tipleri
C)Fay hatları
D)Karstik bölgeler
E) Nüfusun dağılışı

Doğru!

Yanlış!

9) Bitki örtüsünün fakir olduğu yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenemez?

A)Erozyon etkilidir.
B)Nem oranı azdır.
C)Fiziksel ayrışma etkilidir.
D)Topraklarda yıkanma fazladır.
E)Güneşli gün sayısı fazladır.

Doğru!

Yanlış!

10) Dünya haritasında taralı alanda görülen bitki örtüsü aşağıdakilerden hangisidir?

Bitki Toplulukları Test Çöz 10.Sınıf 4 – bitkiler soru 10
A) Ot toplulukları
B) Tayga ormanları
C) Muson Ormanları
D) Orta kuşak karışık ormanları
E) Ekvatoral yağmur ormanları

Doğru!

Yanlış!

11) Aşağıdaki bitki türlerinden hangisi, diğerlerinden daha soğuk bölgede doğal olarak yetişebilmektedir?

A)Maki
B)Tundra
C)Kaktüs
D)Savan
E)Geniş yapraklı orman

Doğru!

Yanlış!

12) Doğal bitki örtüsünün maki olan bir yöre ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesin olarak söylenebilir?

A)Yer şekilleri sadedir.
B) Yağış rejimi düzenlidir.
C)Ortalama yükseltisi fazladır.
D)Günlük sıcaklıkları fazladır.
E)Yazları sıcak ve kurak kışları ılık ve yağışlıdır.

Doğru!

Yanlış!

13) Aşağıdakilerden hangisi bitki örtülerin dağılışını etkileyen doğal faktörlerden biri değildir?

A)Sıcaklık
B)Yer Şekilleri
C)Toprak tipi
D)Savaşlar
E)Yağış rejimi

Doğru!

Yanlış!

14) Aşağıdakilerden hangisi iğne yapraklı ağaçlardan biri değildir?

A)Kızılçam
B)Meşe
C)Ladin
E)Karaçam

Doğru!

Yanlış!

15) Her iki yarım kürede 10°- 20° enlemleri arası görülen, yer yer ağaçlardan oluşan yüksek boylu otlar aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ekvatoral yağmur ormanları
B) Çöl bitkileri
C) Savan
D)Maki
E)Bozkır

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Bitki Türleri Test Çöz

Toplam %%total%% sorudan %%score%% tanesini doğru cevapladın.

%%description%%

%%description%%

Loading...

Bitki toplulukları test çöz eksiği olanlar buradan çalışabilir.

derscografya.com/dunyadaki-bitki-topluluklari/

Meb EBA 10. sınıf coğrafya kazanım testi için tıklayınız.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu