Coğrafya

Coğrafi Bilgi Sistemleri (CBS)

CBS (Coğrafi Bilgi Sistemleri) mekansal verilerin toplanması, depolanması, analiz edilmesi ve görüntülenmesine dayalı bir sistemdir. Bu sistem bilgisayar teknolojileri ile başlamış ve sürekli yenilenerek gelişmiştir. CBS’nin bileşenleri; temel olarak donanım (bilgisayar), yazılım (kullanılan CBS programları), coğrafi veriler, yöntemler ve kullanıcıdır.

By | 2017-12-10T18:48:34+00:00 Aralık 10th, 2017|09.Sınıf, Coğrafya, Ders Notları, Fiziki Coğrafya|0 Comments

Geçmişten günümüze bilgilerin haritalara aktarılması

Geçmişten günümüze bilgilerin haritalara aktarılması. Yeryüzünün tüm kısımlarını ve ya bazı bölgelerini kus bakısı olarak görülen görüntünün belirli oranda küçültüp bir düzleme aktarılır ve böylece harita oluşur. Heredot, coğrafya ile ilgilenmiş. Kaşgarlı Mahmud, Divanu Lugati’t-Türk, Osmanlılarda haritacılık alanında ortaya konulan en ünlü eser ise Pîrî Reis’in yazdığı Kitabı Bahriye’dir.

By | 2017-12-10T14:00:17+00:00 Aralık 10th, 2017|09.Sınıf, Coğrafya, Ders Notları, Fiziki Coğrafya|0 Comments

Uzunluk ve Alan Hesaplamaları

Arazi üzerindeki gerçek uzunluk, ölçek sayesinde küçültülerek haritaya aktarılır. Harita üzerinde iki nokta arasındaki uzunluğun gerçekte ne kadar olduğunu hesaplayabilmek için ölçekten yararlanılır. Uzunluk ölçü birimleri metrenin alt ve üst katları olup 10'ar 10'ar büyümekte ve 10'ar 10'ar küçülmektedir. Alan hesaplamaları m² alt ve üst katları olup 100'er 100'er büyümekte 100'er 100'er küçülmektedir.

By | 2017-12-09T16:00:23+00:00 Aralık 8th, 2017|09.Sınıf, Coğrafya, Ders Notları, Fiziki Coğrafya|0 Comments

Harita Çeşitleri

Haritalar genel olarak ölçeklerine göre ve kullanım amaçlarına göre ikiye ayrılır. Ölçeklerine göre; büyük ölçekli,orta ölçekli, küçük ölçekli olmak üzere üçe ayrılır. Konularına göre genel ve özel haritalar olmak üzere ikiye ayrılır. Fiziki haritalar, Siyasi haritalar, İdari haritalar, Beşeri Ekonomi haritaları, Atlas Haritalar,ı Özel Haritalar,

By | 2017-12-10T09:12:18+00:00 Aralık 6th, 2017|09.Sınıf, Coğrafya, Ders Notları, Fiziki Coğrafya|0 Comments

Projeksiyon Yöntemleri

Dünyanın küresel şeklinden dolayı yeryüzünün tamamını veya bir bölümünü düzleme aktarılması zordur. Harita çiziminde yapılan hataları en aza indirmek için çeşitli çizim yöntemleri geliştirilmiştir. Bu yöntemlere projeksiyon yöntemleri denir. Silindir projeksiyon, Konik projeksiyon, Düzlem projeksiyon. Projeksiyon yöntemlerine bağlı olarak gerçeğe yakın gösterilen alanlarda değişir.

By | 2017-12-09T17:34:59+00:00 Aralık 5th, 2017|09.Sınıf, Coğrafya, Ders Notları, Fiziki Coğrafya|0 Comments

Harita Nedir? Harita Elemanları Nelerdir?

Harita : Yeryüzünün tamamının ya da bir bölümünün kuş bakışı görünüşünün belli bir oranda (ölçek) küçültülerek düzleme aktarılmasına denir. Harita bilimine kartografya  denir. Haritalar; grafikler, resimler ve diyagramlar gibi coğrafya araştırmalarının ifade araçlarından biri ve en önemlisidir. Haritalar coğrafyanın ilkelerinden dağılış ilkesinin sonucunda önem kazanmıştır. Kroki: Bir yerin kuş bakışı görünümün ölçeksiz (kabataslak) düzleme aktarılmasıdır. Ölçek olmadığı için harita değildir. Plan: Bir yerin Kuş bakışı görünümün belli bir oranda (ölçek) küçültülerek düzleme aktarılan büyük ölçekli haritalardır.

By | 2017-12-09T22:07:14+00:00 Aralık 4th, 2017|09.Sınıf, Coğrafya, Ders Notları, Fiziki Coğrafya|0 Comments