9. Sınıf Ders Notları

Coğrafyanın Diğer Bilimlerle İlişkisi

Coğrafyanın diğer bilimlerle ilişkisi, Niçin coğrafya öğrenmeliyiz? coğrafya 9.sınıf doğa ve insan ünite konusu içerisinde işlenmektedir. Konu içerisinde Coğrafyanın diğer bilimlerle ilişkisi, Niçin coğrafya öğrenmeliyiz? konuları anlatılmıştır.

Coğrafyanın Diğer Bilimlerle İlişkisi

Coğrafyanın Diğer Bilimlerle İlişkisi

Coğrafya doğal ortamı, doğal ortam ile insan arasındaki etkileşimleri incelerken birçok bilimden de faydalanır. Şimdi bunlardan bazılarını görelim.

Fizik: Yerçekimi, merkezkaç kuvveti, hareket, güç, enerji gibi konularda,

Kimya: Su, çözünme, çökelme, karstik şekillerin oluşumu gibi konularda,

Biyoloji: Bitkilerin yaş halkalarından iklim şartlarına ulaşma, hayvan ve bitki dağılışı gibi konularda,

Matematik: Dünya’nın şekli, boyutları, yerel saatler, haritalarda uzunluk, alan, eğim bulma, sıcaklık hesaplama gibi konularda,

Tarih: Geçmiş dönemlere ait coğrafi olayların ortaya çıkarılmasında,

Astronomi: Dünya’nın geçmişi, güneş sistemi, ay, güneş tutulması, ay tutulması gibi konularda,

Jeoloji: Yer kabuğunun yapısı ve oluşumu gibi konularda,

Meteoroloji: Atmosfer olaylarının incelenmesinde, İklim şartlarını oluşturan verilerin toplanmasında,

Türkçe, Edebiyat: Doğaya ait betimleme, şiir gibi konularda

Ekonomi: Geçim kaynaklarının belirlenmesi, malların üretilmesi, dağıtılması, pazarlanması turizm gibi konularda,

İstatistik: ülkeye ait çeşitli coğrafi verilerin tespit edilip rakamlarla ifade edilmesi gibi konularda,

Sosyoloji: Toplum hayatında meydana gelen değişimler, yerleşmeler gibi konularda, coğrafyayla bağlantılıdırlar.

Jeofizik: Yerkürenin fiziksel özelliklerini inceler

Botanik: Bitkileri inceleyen bilim dalıdır.

Zooloji: Hayvanları inceleyen bilim dalıdır.

Hidroloji: Suyu inceleyen bilim dalıdır.

Petrografi: Taşlan inceleyen bilim dalıdır.

Pedoloji: Toprak ve oluşumunu inceler.

Demografi: Nüfusu inceleyen bilim dalıdır.

Hemen hemen her bilimle coğrafyanın biraz da olsa bağlantılı olması yönüyle coğrafya bir bilimler topluluğudur.

Niçin Coğrafya Öğrenmeliyiz?

Kaynaklar: Coğrafya 1(Zambak Yay.), Coğrafya 9(MEB Ders Kitabı), 9. Sınıf Coğrafya (Esen Yayınları), Coğrafyaya Giriş(Ders Notları)

Niçin Coğrafya Öğrenmeliyiz?

İnsanlar yaşayabilmek ve yaşam düzeylerini yükseltebilmek için çeşitli bilgilere ihtiyaç duyarlar. Bunlardan birisi de coğrafi bilgilerdir.

Coğrafya derslerinde öğrendiğimiz bilgiler, bizlerin hayatını çeşitli yönlerden ilgilendirir ve bizlere çeşitli konularda yardımcı olur.

Bunlardan başlıcaları:

 •  Yer ve yön bulmada yarar sağlar.
 • Haritalardan yararlanmamızı sağlar.
 • Yurt sevgisi kazandırır, vatandaşlık bağlarının güçlenmesini sağlar.
 • Ülkemizi diğer ülkelerle karşılaştırmamızı sağlar.
 • Kalkınma planları hazırlanmasında yardımcı olur.
 • Çevre bilinci kazandırır.
 • Savaş sırasında bilgilerden ve haritalardan faydalanılır.

Coğrafya Öğretiminin Amacı

Coğrafya öğretiminin amacı, yaşadığımız alandan başlayarak, ülkemiz ve dünya ile ilgili coğrafi bilinç kazandırmaktır. Bu amaç doğrultusunda;

 • Doğayı ve insanı tanıyıp anlayarak mekânı (yerel, ulusal, küresel) doğru ve etkin kullanmak,
 • İnsan ve doğa arasındaki ilişkiyi fark etmek,
 • Geleceği düşünerek çevreyi korumak,
 • Milli değerlere bağlı, coğrafî değerlerin “vatan bilincinin” kazanılmasındaki önemini özümsemek
 • Dünyanın ve insanlığın korunmasında sorumluluk sahibi olmak,
 • Coğrafya bilimi insanı içinde bulunduğu doğal çevre ve insanla barışık halde yaşamayı, kısaca doğal ve beşeri sistemlerle uyum içinde olmayı öğretir.
 • Ülkelerin oluşturdukları bölgesel ve küresel düzeyde etkin olan, çevresel, kültürel, siyasi ve ekonomik örgütlerin coğrafî açıdan uluslararası ilişkilerdeki rolünü kavramak
 • Dünya gelindeki insanlar, yerler ve çevrenin birbirleriyle olan etkileşimini anlamak,
 • Harita okumak, bilgi teknolojilerini kullanmak, coğrafi bilgileri sorgulamak, entelektüel ve sosyal becerilere sahip bireyler yetiştirmek
 • Kalkınma süreçlerinin doğayla uyumlu kılınmasının önemini kavramak
 • Bölgesel ve küresel ilişkiler açısından Türkiye’nin konum özelliklerini kavrayarak sahip olduğu potansiyellerle coğrafî bir birikim ve sentez ülkesi olduğunun bilincine varmak için coğrafya öğrenmek zorundayız.

Meb EBA için tıklayınız.

Doğa ve İnsan Ders Notları

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu