Coğrafyanın konusu ve bölümleri

Coğrafyanın konusu ve bölümleri coğrafya 9.sınıf doğa ve insan ünitesi içerisinde işlenmektedir. Coğrafyanın konusu ve bölümleri içerisinde coğrafyanın konusunun doğa ve insan etkileşimi olduğunu, Fiziki Coğrafya, Beşeri Ekonomik Coğrafya, Yerel Coğrafya olmak üzere üçe ayrılır.

Coğrafyanın konusu ve bölümleri

Doğal çevre, canlı ve cansız varlıkları bir arada etkileşim halinde bulunduğu çevredir.Coğrafya, insanın içinde yaşadığı mekanı ve onunla olan karşılıklı ilişkilerini inceler. İnsan ve onun faaliyetlerini sürdürdüğü mekan, coğrafyanın inceleme konusunu oluşturur. İnsanın ilişkili olduğu bu mekan, canlı ve cansız çevreden oluşur.

Coğrafyanın konusunu; hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer), taş küre (litosfer) ve canlılar küresi (biyosfer)
oluşturur. Doğayı oluşturan bu konuyu daha iyi öğrenmek için tıklayın.

Zamanla coğrafyanın araştırma sahası genişlemiş ve coğrafya çeşitli alt bilim dallarına ayrılmıştır.

Coğrafyanın konusu ve bölümleri

Coğrafyanın Bölümleri

Fiziki Coğrafya

Doğal sistemlerdeki coğrafi olayları inceler. Fiziki coğrafyanın başlıca bilim alanları şunlardır:
• Jeomorfoloji (Yeryüzü Şekilleri Bilimi): Yeryüzünün şekillenmesinde etkili olan iç-dış kuvvetleri, dağ, plato ve ova gibi yeryüzü şekillerinin oluşumunu ve dağılışını inceler.
• Klimatoloji (İklim Bilimi): İklimin ve iklim elemanlarının (sıcaklık, basınç, rüzgâr, yağış, nem) yeryüzündeki
oluşumunu, etkileşimini ve yeryüzündeki dağılışını inceler.
• Hidrografya (Sular Coğrafyası): Yer üstü (okyanuslar, denizler, göller, akarsular vb.) ve yer altı sularını inceler.
• Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası): Bitki ve hayvan topluluklarının yeryüzündeki dağılışını ve bu dağılışı etkileyenfaktörleri inceler.
• Toprak Coğrafyası: Yeryüzündeki toprakların dağılışını ve özelliklerini inceler.
• Doğal Afetler Coğrafyası: Yeryüzünde meydana gelen afetlerin dağılışını ve özelliklerini inceler.
• Kartografya: Haritaların hazırlanışı ve haritalardan yararlanma esasları gibi konuları inceler. Bu bilim alanının
bağlı olduğu matematik coğrafya ise Dünya’nın şekli, boyutları, Güneş sistemindeki yeri ve hareketlerini inceler.

Beşeri Ekonomik Coğrafya

İnsanın doğal sistemler içindeki faaliyetlerini inceler. Başlıca bilim alanları
şunlardır:
• Nüfus Coğrafyası: Nüfus artışını, kır ve şehir nüfusunu, nüfusun yaş, cinsiyet, eğitim özelliklerini, yoğunluğunu,
sektörel dağılımını ve bunların dağılışında etkili olan faktörleri inceler.
• Yerleşme Coğrafyası: Doğal ortamın özelliklerinin yerleşme tipleri üzerindeki etkilerini, yerleşmelerin özelliklerinive dağılışına etki eden faktörleri inceler.
• Kültürel Coğrafya: İnsanların kültürel özelliklerini ve bunların yeryüzüne dağılışını inceler.
• Siyasi Coğrafya: Siyasi olayların mekânsal bağlarını, nedenlerini ve dağılışını inceler.
• Tarihî Coğrafya: Coğrafyanın tarihi ve coğrafi düşüncenin gelişimi üzerinde durur.
• Tarım Coğrafyası (Ziraat Coğrafyası): Ekim, dikim, hayvancılık, balıkçılık vb. etkinliklerin yeryüzündeki dağılışınıve bu dağılışta etkili olan faktörleri inceler.
• Sanayi Coğrafyası: İklim, yeryüzü şekilleri, ulaşım ve ham madde kaynaklarının sanayi işlevleri üzerindeki etkilerinive sanayi bölgelerinin dağılışını inceler.
• Ulaşım Coğrafyası: Ulaşım üzerinde etkili olan faktörleri, ulaşım türlerini ve bunların dağılışını inceler.
• Enerji Coğrafyası: Enerji kaynaklarının nasıl oluştuğunu, yeryüzündeki dağılışını ve özelliklerini inceler.
• Ticaret Coğrafyası: Ticarete konu olan coğrafi olayların özelliklerini, dağılışını ve nedenlerini inceler.
Turizm Coğrafyası: Turizm etkinliklerinin özelliklerini, dağılışını ve bunlara etki eden faktörleri inceler.
• Sağlık Coğrafyası: Çeşitli hastalıkların dağılışını ve bunlara etki eden faktörleri inceler.

Bölgesel Coğrafya (Mevzii, Yerel)

• Bölgeler Coğrafyası: Dünya üzerinde veya bir ülke içinde yer alan herhangi bir bölgenin genel coğrafi özelliklerini inceler
•Ülkeler Coğrafyası: Bir ülkenin fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafi özelliklerinin tamamını inceler
•Kıtalar Coğrafyası: Kıtaların fiziki, beşeri ve ekonomik coğrafi özelliklerini bir arada inceler.

Doğa ve İnsan Ders Notları

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Yazar: | 2018-03-06T15:09:00+00:00 Ekim 26th, 2017|0 Yorumlar

Yazar Hakkında:

Coğrafya eğitimi ve öğretimi ile alakalı; ders notları, soru bankaları, yazılılar, sunular, resimler, videolar vb bilgi paylaşım platformu.

Takıldığın mevzularda yorum yap

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.