9. Sınıf Ders Notları

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri

Coğrafyanın konusu ve bölümleri coğrafya 9.sınıf doğa ve insan ünitesi içerisinde işlenmektedir. Coğrafyanın konusu ve bölümleri içerisinde coğrafyanın konusunun doğa ve insan etkileşimi olduğunu, Fiziki Coğrafya, Beşeri Ekonomik Coğrafya, Yerel Coğrafya olmak üzere üçe ayrılır.

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri Nelerdir?

Doğal çevre, canlı ve cansız varlıkları bir arada etkileşim halinde bulunduğu çevredir.Coğrafya, insanın içinde yaşadığı mekanı ve onunla olan karşılıklı ilişkilerini inceler. İnsan ve onun faaliyetlerini sürdürdüğü mekan, coğrafyanın inceleme konusunu oluşturur. İnsanın ilişkili olduğu bu mekan, canlı ve cansız çevreden oluşur.

Coğrafyanın Konusu ve Bölümleri 1 – canlı ve cansız çevre elamanları

Coğrafyanın konusunu; hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer), taş küre (litosfer) ve canlılar küresi (biyosfer)
oluşturur. Doğayı oluşturan bu konuyu daha iyi öğrenmek için tıklayın.

Zamanla coğrafyanın araştırma sahası genişlemiş ve coğrafya çeşitli alt bilim dallarına ayrılmıştır.

Coğrafyanın Bölümleri

Coğrafya kaça ayrılır.
Coğrafyanın Bölümleri

Fiziki Coğrafya

Doğal coğrafi konuların dağılışını inceler

Jeomorfoloji (Yer Şekilleri Bilimi): Yerin şekillenmesinde etkili olan iç kuvvetler ve dış kuvvetleri inceler. Volkanizma, Deprem, Dağ, Ova, Plato, Vadi vb yer şekillerini inceler.

Klimatoloji (İklim Bilimi): İklimin, İklim elemanlarının dağılışını özelliklerini ve iklim tiplerini inceleyen fiziki coğrafyanın bilim dalıdır.

Hidrografya (Sular Coğrafyası): Okyanuslar, denizler, göller, akarsular, kaynak suları, yeraltı sularının dağılışını ve özelliklerini inceler.

Biyocoğrafya (Canlılar Coğrafyası): Bitkiler ile hayvanların yeryüzüne dağılışını ve  bu dağılışa etki eden faktörleri inceler

Toprak Coğrafyası: Toprak dağılışı ve özelliklerini inceler.

Doğal Afetler Coğrafyası: Dünyada meydana gelen doğal afetlerin dağılışı, nedenleri ve sonuçları üzerinde durur.

Kartografya (Harita Bilgisi):Haritaların çizimi ve haritalardan yararlanma esasları gibi konuları inceler.

Matematik Coğrafya:  Dünya’nın şekli, sonuçları, Dünyanın günlük ve yıllık hareketi, Gezegenler, Güneş sistemi,

Beşeri Ekonomik Coğrafya

İnsan faaliyetlerinin dağılışını inceler.

Nüfus Coğrafyası: Nüfusun özellikleri, dağılışı, nüfus piramitleri, nüfus yoğunlukları, göçler vb inceler.

Yerleşme Coğrafyası: Yerleşme tipleri, yerleşme şekilleri, yerleşme çeşitleri

Kültürel Coğrafya: Toplumların kültürel özelliklerini inceler.

Siyasi Coğrafya: Siyasi faaliyetlerin etkilerini, özelliklerini ve dağılışını inceler.

Tarihî Coğrafya: Coğrafyanın tarihsel gelişim süreçleri

Tarım Coğrafyası (Ziraat Coğrafyası): Tarımsal ekim ve dikim işleri, hayvancılık, balıkçılık, ormancılık özellikleri ve dağılışı hakkında bilgiler içerir.

 Sanayi Coğrafyası: Sanayinin kuruluş yeri seçiminde etkili olan faktörler ve sanayi kollarının dağılışı

Ulaşım Coğrafyası: Ulaşım sistemleri, ulaşımın faaliyetlerini etkileyen faktörler, enerji taşımacılığı vb

Enerji Coğrafyası: Enerji kaynaklarının dağılışını, madenlerin dağılışı, çıkarılması işlenişi gibi konular.

Ticaret Coğrafyası:Ticari faaliyetlerin dağılışı çeşitleri özellikleri üzerinde durur.

Turizm Coğrafyası: Turizmin etkileri, dağılışı, çeşitleri özellikleri üzerinde durur.

 Sağlık Coğrafyası: Hastalıkların dağılışı, sağlık koşulları, özellikleri vb

Bölgesel Coğrafya (Yerel Coğrafya)

Bölgeler Coğrafyası: Dünyanın veya bir ülkenin coğrafi şartları ayrı olan bölgelerin özelliklerini inceler.

Ülkeler Coğrafyası: Ülkelerin coğrafi özelliklerini inceler.

Kıtalar Coğrafyası: Kıtaların coğrafi şartlarını inceler.

Coğrafyanın diğer bilimlerle ilişkisi niçin coğrafya öğrenmeliyiz ders notuna çalışmak için linke tıkla

derscografya.com/cografyanin-diger-bilimlerle-iliskisi-nicin-cografya-ogrenmeliyiz/

Coğrafyanın konusu ve bölümleri Meb EBA arama sonuçları için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu