Harita Çeşitleri

Harita Çeşitleri Coğrafya 9.Sınıf Harita Bilgisi ünite içerisinde işlenmektedir. Harita Çeşitleri; Ölçeklerine göre haritalar (Büyük ölçekli haritalar, Orta ölçekli haritalar, Küçük ölçekli haritalar) Konularına göre haritalar (Genel haritalar, Fiziki haritalar, Siyasi haritalar, Özel haritalar) olmak üzere ikiye ayrılarak işlenmiştir.

Harita Çeşitleri

Harita Çeşitleri genel olarak ölçeklerine göre ve kullanım amaçlarına göre ikiye ayrılır. Ölçeklerine göre; büyük ölçekli,orta ölçekli, küçük ölçekli olmak üzere üçe ayrılır. Konularına göre genel ve özel haritalar olmak üzere ikiye ayrılır.

Ölçeklerine göre haritalar

Konularına göre haritalar

Ölçeklerine göre haritalar

Büyük Ölçekli Haritalar 

Ölçekleri 1/200.000’den daha büyük olan haritalardır.  Dar alanları ayrıntılı bir şekilde gösterir. Bu haritalar ikiye ayrılır.  Ölçeği 1/20.000’den daha büyük olan büyük ölçekli haritalara plan denir. Planlar en ayrıntılı haritalardır. Şehir imar planları ve kadastro haritaları bu gruba girer. Ölçeği 1/20.000 ile 1/200.000 arasında olan haritalara topoğrafya haritaları denir. Topoğrafya haritaları küçük sahalardaki (köy, Şehir, bölge) yer şekli, nüfus ve ekonomik özelliklerin ayrıntılı bir şekilde gösterildiği haritalardır. Daha çok askeri amaçlarla kullanılır. Ölçeklerine göre haritalar Büyük ölçekli haritaların özellikleri;

 • Ölçeğin paydası küçüktür.
 • Gösterilen alan dardır.
 • Ayrıntıyı gösterme gücü fazladır.
 • Hata oranı azdır.
 • Kağıt üzerinde kapladığı alan fazladır.
 • İzohipsler arası yükselti farkı azdır.

Orta Ölçekli Haritalar 

Ölçekleri 1/200.000 ile 1/500.000 arasında olan haritalardır. Bu haritalarda yüksek dağlar, büyük akarsu ve göller ile büyük yerleşim merkezleri gösterilebilmektedir. Ölçeklerine göre haritalar

Küçük Ölçekli Haritalar

Ölçekleri 1/500.000’den küçük olan haritalardır. geniş alanları gösteren, (ülke, kıta, dünya) ayrıntısı az olan  haritalardır. Duvar haritaları ve atlaslar bu gruba girer. Ölçeklerine göre haritalar Küçük ölçekli haritaların özellikleri

 • Ölçeğin paydası büyüktür.
 • Gösterilen alan geniştir.
 • Ayrıntıyı gösterme gücü azdır.
 • Hata oranı fazladır.
 • Kağıt üzerinde kapladığı alan fazladır.
 • İzohipsler arası yükselti farkı fazladır.

Konularına göre haritalar

Harita Çeşitleri

Konularına göre haritalar

Genel Haritalar

Toplumun büyük bir kesimi tarafından kullanılan haritalardır. Herhangi bir konu hakkında genel bir bilgi vermek amacıyla hazırlanır.  Fiziki, siyasi, idari, beşeri ve ekonomi, topoğrafya haritaları, turistik haritalar, şehir haritaları, genel haritaların bazılarıdır. Konularına göre haritalar

Fiziki Haritalar: Yer yüzünün fiziki özelliklerini gösteren haritalardır. Dağlar, ovalar, platolar, akarsular, göller vb yer şekilleri bu haritalarda gösterilmektedir. Bu haritada kullanılan renkler yükselti basamaklarını ifade eder. Fiziki haritaları diğer haritalardan ayıran en önemli özellik;yükselti bulma, eğim hesaplama ve profil çıkarma gibi uygulamalar için elverişli olmasıdır. Konularına göre haritalar

Turkiye Fiziki Haritasi

Türkiye Fiziki Haritası

Siyasi Haritalar:Ülkelerin sınırlarını gösteren haritalara denir. Ülke içindeki il, ilçe ve köy gibi idari birimler arasındaki sınırları gösteren haritalara ise idari haritalar denir. Bu haritalar sadece sınırları gösterir. Ayrıca belli başlı göller ve akarsularda yer alır.

Türkiye İdari Haritası

Türkiye idari bölünüş haritası

Beşeri ve Ekonomi Haritaları: Nüfus, göç, yerleşme, ırk, din, dil, din ve kültürel özelliklerin gösterildiği haritalar beşeri haritalardır. Tarım, hayvancılık, madencilik, sanayi, ticaret, turizm, ulaşım gibi ekonomik faaliyetlerin gösterildiği haritalara da ekonomi haritaları denir.

Türkiye nüfus yoğunluğu haritası

Özel Haritalar

Belirli bir konunun uzmanlarınca hazırlanan haritalardır. Bitki, toprak, nüfus, ekonomi, jeoloji, klimatoloji haritaları özel haritaların bazılarıdır.

Araziden Yararlanma Haritaları: Bir bölgede arazinin nasıl kullanıldığını gösteren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla ekili-dikili alanların, çayır ve mera alanlarının, orman alanlarının, bölünüşü ile kayalık, bataklık gibi kullanılmayan alanlar hakkında bilgi edinilir. Tarımın türü ve tarım ürünleri de bu haritalarda gösterilir.

Hidrografya Haritaları: Bir bölgenin su potansiyeli (akarsular, göller, yeraltı suları, kaynaklar) hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalar yardımıyla akarsuların drenaj tipi, akım miktarı, kanallar, göl sularının özellikleri, yeraltı sularının türü, kaynakların türü sayısı ve verimlilik derecesi hakkında bilgi edinilir.

İzoterm Haritaları: Bir bölgede, eş sıcaklıktaki noktaları birleştiren eğriye izoterm denir. İzotermler yardımıyla çizilen izoterm haritalarından, bir bölgedeki sıcaklık dağılışı hakkında bilgi edinilir. Sıcaklık dağılışını daha iyi gösterebilmek için, bu haritalar sıcaklık basamaklarına uygun olarak renklendirilir. Sıcak yerler için kırmızının tonları soğuk yerler için mavinin tonları kullanılır.

Jeomorfoloji Haritaları: Bir bölgedeki şekillenme süreci yani iç ve dış güçlerin etkisiyle oluşan yer şekilleri hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalarda faylar, yamaçlar, vadi türleri, birikinti konileri, sekiler, ovalar ve daha bir çok yer şekli taranarak gösterilir. Yer şekillerinin kolay ayırt edilmesi amacıyla bu haritalar renklendirilir.

Toprak Haritaları: Bir bölgenin toprak özellikleri ve dağılışları hakkında bilgi veren haritalardır. Bu haritalardan, yetiştirilecek ürünlerin belirlenmesi, buna bağlı olarak topraklardan daha iyi verim alınabilmesi gibi bir çok konuda yararlanılır.

Bilgi Notu: Bütün haritalardan faydalanarak yön bulma, konum belirleme, uzunluk ve alan hesaplamaları yapılabilir. Yükselti ve eğim hesaplama ise sadece fiziki haritalarda ve topoğrafya haritalarında yapılır.

Harita Çeşitleri konusunu MEB EBA üzerinden çalışmak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Kazanım: 9.1.5. Haritayı oluşturan unsurlardan yararlanarak harita kullanır.
a) Projeksiyonlara yer verilir.
b) Farklı harita türlerine ve kullanım amaçlarına yer verilir.
c) Ölçek ile uzunluk ve alan ilişkilerinde basit örneklere yer verilir. Alan hesaplamalarında sadece gerçek alan hesaplamalarına yer verilir.

Bu kazanıma ait diğer dersler için aşağıdaki konulara tıklayınız.

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Yazar: | 2018-02-24T15:36:11+00:00 Aralık 6th, 2017|0 Yorumlar

Yazar Hakkında:

Coğrafya eğitimi ve öğretimi ile alakalı; ders notları, soru bankaları, yazılılar, sunular, resimler, videolar vb bilgi paylaşım platformu.

Takıldığın mevzularda yorum yap

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.