izohipsler ve özellikleri

izohipsler ve özellikleri coğrafya 9.sınıf Harita bilgisi ünitesi içerisinde işlenmektedir. Konu içerisinde İzohips Yöntemi nedir? İzohipslerin Özellikleri nelerdir? İzobat (Eş derinlik), İzohipslerle yer şekillerinin gösterilmesi, Profil Çıkarma, Eğim hesaplama anlatılmıştır.

izohipsler ve özellikleri

İzohips Yöntemi 

İzohipsler ve özellikleri

izohipsler ve özellikleri

Deniz seviyesinden itibaren aynı yükseklikteki noktaların birleştirilmesiyle elde edilen kapalı eğrilere izohips (eş yükselti eğrileri) denir. Bu yöntemle çizilen haritalara da izohips haritaları denir.

izohipsler ve özellikleri

 1. İç içe geçmiş kapalı eğrilerdir.
 2. Aynı izohips eğrisi üzerinde yer alan bütün noktaların yükseltisi eşittir.
 3. İzohipsler birbirini kesmezler. İzohipsleri kesen düz çizgiler sürekli akarsuları, kesik çizgiler ise mevsimlik akarsuları gösterir.
 4. Her izohips eğrisi kendinden yüksek olan eğriyi çevreler. En içteki eğrinin yükseltisi en fazladır. Bu durum çukur alanlar için geçerli değildir.
 5. İzohipsler arası yükselti farkı (ekuidistans) bir haritanın tamamında eşittir.
 6. Eşit aralık haritanın ölçeğine göre değişir. Küçük ölçekli haritalarda eşit aralık değeri büyüktür. Büyük ölçekli haritalarda ise eşit aralık değeri küçüktür.
 7. Eğimin arttığı yerlerde eğriler sık, azaldığı yerlerde ise seyrek çizilir.
 8. Deniz seviyesinden geçen eğriye kıyı çizgisi denir. Kıyı çizgisinin yükseltisi “0” metredir.
 9. Birbirini çevrelemeyen komşu iki eş yükselti eğrisinin ve akarsuyun her iki tarafındaki eğrinin yükseltisi aynıdır.
 10. İç içe kapalı halkalar şeklinde çizilen eğriler tepeleri gösterir.
 11. Dağ ya da tepelerin en yüksek noktasına zirve (doruk)denir. Eş yükselti eğrilerinde zirve, nokta “.” ya da üçgen“∆ ” sembolü ile gösterilir.
 12.  İki tepe arasında kalan alçak yerlere boyun denir.
 13. Vadi ve tepelerin kenarları ile sırtların her iki tarafında kalan kısımlara yamaç denir.
 14. Akarsuyun aktığı yerde bulunan akarsu vadisi, izohips haritalarında V şeklinde gösterilir. Bu şeklin sivri ucu yüksek yerleri gösteriyorsa vadi, alçak yerleri gösteriyorsa sırt olur.
 15. İzohipslerden daha kalın ve farklı renkli çizgilerle akarsular gösterilir. Bu çizgiler izohipsleri keser. Akarsuların denize döküldükleri yerde taşıdıkları alüvyonları biriktirmesi ile denize doğru oluşan çıkıntılara delta  denir. Gelgitin görüldüğü kıyılarda (okyanuslar), akarsu ağızlarına suların dolmasıyla oluşan su girintilerine haliç denir.
 16. Çevresine göre alçakta bulunan alanlara kapalı çukur  denir.İçeriye dönük ok  işaretleri ile gösterilir.
 17. Eş yükselti eğrilerinin deniz kenarında birbirine çok yakın çizildiği yerde falez adı verilen uçurumlar yer alır. Falezlerin olduğu kıyılarda denizin derinliği fazladır. Bu alanlarda genellikle kıta sahanlığı dardır.
 18. Çevresine göre alçakta kalmış düzlüklere ova denir. Ovalarda izohips çizgileri oldukça seyrektir.
 19. Akarsular tarafından derin vadilerle parçalanmış, çevresine göre yüksekte kalan düzlüklere plato denir.

İzohips ve İzobat Nedir?

Yeryüzünde deniz seviyesine göre aynı yükseltiye sahip olan noktaların birleştirilmesi ile elde edilen kapalı eğrilerle gösterilir. Bu eğrilere izohips (Eşyükselti) eğrileri denir. En sık kullanılan yöntemdir.Eğrilerin sık ya da seyrek olması yüzey şekilleri hakkında bilgi verir.

Deniz seviyesine göre aynı derinlikteki noktaların birleştirilmesi ile oluşturulan eğrilere ise “izobat” (eş derinlik) denir. Kıyı çizgisi, izohips ile izobatların kesişme noktalarıdır.

İzohips yöntemi haritalarda yer şekillerini gösterme yöntemlerinden en yaygın olanıdır. Bu yöntemle çizilmiş haritaların kullanımını kolaylaştırmak için belirli yükseltiler farklı renklerle gösterilir

Aynı derinliğe sahip noktaların birleştirilmesiyle elde edilen eğrilere izobat (Eş derinlik) eğrileri denir. İzohips ve izobat eğrilerinin başlangıç noktası sıfır metre yani deniz kıyılarıdır. İzobatlarda içteki eğriler, dıştaki eğrilere göre daha derin alanları gösterir.

Kıyıdan 200 metre derinliğe kadar olan alana kıta sahanlığı (şelf alanı) ya da ulusal kara suları denir. Yüksek ve engebeli kıyılarda (Akdeniz, Karadeniz) kıta sahanlığı dar iken, alçak ve düz kıyılarda (Ege) kıta sahanlığı geniştir.

Kıta sahanlığı (şelf alanı)

Kıta sahanlığı (şelf alanı)

İzohipslerle yer şekillerinin gösterilmesi

 • Tepe: Çevresine göre yüksekte olan küçük kabartılara tepe denir. İç içe kapalı halkalar şeklinde çizilen eğriler tepeleri gösterir.Tepe
 • Boyun: Taban yükseltisi aynı olan iki yükselti (tepe, sırt)  arasında kalan alçak yere boyun denir.
 • Zirve: Dağ ya da tepelerin en yüksek noktasına zirve (doruk) denir. Eş yükselti eğrilerinde zirve, nokta “.” ya da üçgen “∆” sembolü ile gösterilir.
 • Sırt:Bir tepe üzerinde yükseltinin azaldığı yöne doğru eş yükselti eğrilerinin “V” şeklinde kıvrım yaptığı yamaçlara sırt denir. “V” şeklinin sivri ucuna doğru yükselti azalır.
 • Delta: Akarsuların denize döküldükleri yerde taşıdıkları alüvyonları biriktirmesi ile denize doğru oluşan çıkıntılara delta denir.
 • Haliç: Gelgitin görüldüğü kıyılarda (okyanuslar), akarsu ağızlarına suların dolmasıyla oluşan su girintilerine haliç denir.
 • Kapalı Çukur:Çevresine göre alçakta bulunan alanlara kapalı çukur  denir.İçeriye dönük ok  işaretleri ile gösterilir.
 • Falez:  Eş yükselti eğrilerinin deniz kenarında birbirine çok yakın çizildiği yerde falez adı verilen uçurumlar yer alır. Falezlerin olduğu kıyılarda denizin derinliği fazladır. Bu alanlarda genellikle kıta sahanlığı dardır.
 • Eğimin fazla ve az olduğu yer: İzohipslerin sık veya seyrek geçmesi yer şekillerine bağlıdır. Eğimin fazla olduğu yerlerde izohipsler sıklaşır, eğimin azaldığı yerde ise seyrekleşir.
 • Akarsudan sonraki ilk yükseltiler birbirine eşittir.
 • Akarsu vadilerinin olduğu yerlerde eş yükselti eğrileri “V” şeklini alır. Bu şeklin sivri ucu yüksek yerleri gösteriyorsa vadi, alçak yerleri gösteriyorsa sırt olur.

Profil Çıkarma

Yeryüzü şekillerinin yandan görünüşüne (kesitine) profil denir.

Profil Şu Şekilde Çıkarılır

 • Profili çıkarılacak olan noktaların arasına bir doğru çizilir.
 • Bu doğrunun kestiği izohipslerin yükselti değerleri, alt kısma çizilecek yükselti ölçeği ile kesiştirilir.
 • Kesişen noktalar birleştirildiğinde profil çıkarılmış olur.

Eğim hesaplama

İki nokta arasındaki yükselti farkının yatay uzaklığa oranına eğim denir. Eğim soruları çözülürken bütün
birimler metreye çevrilmelidir. Eğim hesaplamalarında kullanılan formül şu şekildedir:

Örnek Soru: A şehri 500 m, B şehri 1.500 m yükseltide bulunmaktadır. A ve B şehirleri arasındaki yatay uzaklık 2 km ise bu iki şehir arasındaki eğim % kaçtır?

Çözüm: Eğim= (1500-500)/2.000×100 = %50

izohipsler ve özellikleri konusunu MEB EBA üzerinden çalışmak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

Harita Bilgisi Ders Notları

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Yazar: | 2018-03-08T08:33:48+00:00 Aralık 13th, 2017|0 Yorumlar

Yazar Hakkında:

Coğrafya eğitimi ve öğretimi ile alakalı; ders notları, soru bankaları, yazılılar, sunular, resimler, videolar vb bilgi paylaşım platformu.

Takıldığın mevzularda yorum yap

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.