Trafik ve ilk yardım 1. dönem 2. yazılı

… – … EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI ……………..… OKULU 12/… SINIFI
TRAFİK VE İLK YARDIM EĞİTİMİ DERSİ 1. DÖNEM 1. YAZILISI
ADI SOYADI:……………… NU:….  PUAN:…
1. Yaya, hayvan ve motorsuz araçların giremediği kara yolu hangisidir?
A) Geçiş yolu
B) Otoyol
C) Bağlantı yolu
D) Tali yol
2. Yaya yolu bulunmayan kara yolunda yayalar nereden yürümelidir?
A) Şerit üzerinden
B) Geçiş yolundan
C) Banketten
D) Erişime kontrollü  yoldan
3. Aşağıdakilerden hangisi, Emniyet Genel Müdürlüğünün görevleri arasında değildir?
A) Araçların tescil işlemlerini yaparak belge ve plakalarını vermek
B) Trafik suçu işleyenler hakkında gerekli işlemleri yapmak
C) Motorlu araç sürücülerini yetiştirilmesi için sürücü kursları açmak
D) Sürücülerin belgelerini vermek
4. Trafik işaretlerine uymada birinci öncelik aşağıdakilerden hangisine aittir?
A) Trafik polisinin işaretleri
B) Trafik işaret levhaları
C) Işıklı trafik işaret cihazı
D) Yol çizgileri
5. Yasaklama, kısıtlama ve zorunlulukları bildiren levhalar aşağıdakilerden hangi işaret gurubuna girer?
A) Tehlike uyarı işaretleri
B) Trafik tanzim işaretleri
C) Duraklama işaretleri
D) Bilgi işaretleri
6. Yayaların karşıya geçişi için güvenli yer aşağıdakilerden hangisidir?
A) Alt ve üst geçit
B) Yaya ve okul geçidi
C) Işıklı trafik işaret cihazı bulunan yer
D) Hepsi
7. Aşağıdakilerden hangisi motorlu araçla çekilen yük taşımak için yapılmış motorsuz bir araçtır?
A) Römork
B) Çekici
C) Kamyonet
D) Kamyon
8.  Kara yolunda tekerlekleri raylar üzerinde hareket eden, hareket gücünü dışarıdan sağlayan, insan taşıma araçlarından biri hangisidir?
A)Motosiklet
B)Traktör
C)Tramvay
D)Otobüs
9. Aşağıdakilerden hangisi sürücü adaylarından aranan koşullardan değildir?
A) Yaş durumu
B) Eğitim durumu
C) Sağlık durumu
D) Meslek durumu
10. E sınıfı sürücü belgesi  hangi aracı kullananlara verilir?
A) Otomobil
B) Otobüs
C) Minibüs
D) Kamyonet
11. Kara yolunda 80 km/sa. hızla seyreden araç ile öndeki araç arasında ne kadar mesafe bulunmalıdır?
A) 45 metre
B) 40 metre
C) 35 metre
D)30 metre
12. Aşağıdakilerden hangisi duraklamanın yasak olduğu yerlerdendir?
A) Sol şerit üzeri
B) Tünel içi
C) Dönemeçler
D) Hepsi
13. Okul, hastane gibi kamu kuruluşlarının giriş ve çıkış kapılarının her iki yönünde kaç metrelik mesafe içinde park etmek yasaktır?
A) 5 m
B) 10 m
C) 15 m
D) 20 m
14. Trafik kazalarını önlemek için alınacak tedbirlerin en etkilisi aşağıdakilerden hangisidir?
a) Yol kalitesini yükseltmek
b) Taşıtların güvenlik donanımlarını genişliği
c) Sürücü, yaya ve yolculara trafik ve yol güvenliği eğitimi vermek.
d) Trafik akışını denetlemek
15. Yürürlükte olan yasa, tüzük ve yönetmeliklerin tamamına ne denir?
a) Parlamento
b) Mevzuat
c) Anayasa
d) İnsan hakları
16.Yayaların, hayvan sürücülerinin, iş makinelerinin, bisiklet, motorlu bisiklet ve motosikletlerin (bilgi yelpazesi. com) giremeyeceği yol hangisidir?
a) Otoyollar
b) Şehirlerarası yollar
c) Şehir içi yollar
d) Kara yolları
17. Trafik kazası sebep olan kusurlar hangi şıkta doğru sıra ile verilmiştir?
a) Sürücü, yaya, yolcu ve yol kusurları
b) Yolcu ve yol kusurları
c)  Taşıt ve yol kusurları
d) Araç, sürücü, yaya, yolcu ve yol kusurları
18. Kimler trafik kurallarına uymak zorundadır?
A)Sürücüler
B)Yayalar
C)Yolcular
D)Hepsi
19. 70 km/h hızla karayolunda giden bir araç öndeki araca en fazla ne kadar yaklaşabilir?
A)50 m
B)40 m
C)35 m
D)20 m
20. Yola devam edemeyecek durumda olan taşıtlar sürücüleri tarafından hangi şekilde işaretlenmelidir?
a150 m mesafeden aracın görülmesi sağlanır
b) Yansıtıcı ve kırmızı ışık kullanılır
c)  Dörtlü ikaz lambaları yakılır
d) Hepsi doğru
21. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
a. Kara yolu üzerinde hareket halinde olan bir veya doğacak aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi zararlı sonuçlanmış olan olaylara ……….…………… denir.
b.  Yayaların, hayvanların ve ………… ……. kara yolları üzerindeki hal ve hareketlerine trafik denir.
c.  Yayanın kara yolunda karşıya geçiş………… …….yayanın hızı ve taşıt yolunun genişliği etkiler.
d.  Otomobillerin yerleşim yeri…………… ……………… azami hız sınırı 50 km/h’tır.
e.  ……………… ……      yararlananlar öncelikle trafiği düzenleyen trafik  polisine ve ünü formalı yetkililerinin ikaz ve uyarılarına uymak zorundadır.
22. Her yıl çok sayıda insanımızın can kaybıyla sonuçlanan trafik kazalarının sebepleri içerisinde en yüksek payı oluşturan insan kusurlarını en aza indirmek ne ile mümkündür? Kısaca yazınız.
BAŞARILAR DİLERİM…
CEVAP ANAHTARLI
1B
2C
3C
4A
5B
6D
7A
8C
9D
10B
11B
12D
13A
14c
15b
16a
17a
18D
19C
20d
21. Aşağıdaki cümlelerde yer alan boşlukları uygun sözcüklerle doldurunuz.
a. Kara yolu üzerinde hareket halinde olan bir veya doğacak aracın karıştığı ölüm, yaralanma ve maddi zararlı sonuçlanmış olan olaylara ……trafik kazası…………… denir.
b.  Yayaların, hayvanların ve …………taşıtların…….kara yolları üzerindeki hal ve hareketlerine trafik denir.
c.  Yayanın kara yolunda karşıya geçiş…………süresini…….yayanın hızı ve taşıt yolunun genişliği etkiler.
d.  Otomobillerin yerleşim yeri…………………………………içerisindeki………………azami hız sınırı 50 km/h’tır.
e.  ………………Kara yollarından……      yararlananlar öncelikle trafiği düzenleyen trafik  polisine ve ünü formalı yetkililerinin ikaz ve uyarılarına uymak zorundadır.
22. Toplumumuzun çoğunluğunu oluşturan gençlerin eğitimi ve trafik bilincinin artırılması ile mümkündür.

By | 2017-03-19T09:44:08+00:00 Mart 19th, 2017|Diğer|0 Comments

About the Author:

Coğrafya eğitimi ve öğretimi ile alakalı; ders notları, soru bankaları, yazılılar, sunular, resimler, videolar vb bilgi paylaşım platformu.

Leave A Comment