Erozyon nedir? Erozyon Çeşitleri

Erozyon coğrafya 10.sınıf topraklar konusu içerisinde işlenmektedir. Bu konusu içerisinde Erozyon nedir? Erozyon çeşitleri, Erozyon nedenleri, Erozyon sonuçları, Erozyonu önlemenin yolları,  Türkiye’de Erozyon gibi konular işlenmiştir.

Erozyon nedir? (Toprak aşınması) 

Erozyon

Erozyon

Erozyon, dış kuvvetlerin etkisiyle toprak örtüsünün aşındırılarak başka alanlara taşınmasıdır. Bir varlığın bir değeri yerine getirilemeyecek şekilde yok olmasıdır. Toprak biliminde ise; yeryüzündeki ana materyalin çeşitli etkenlerle aşınıp taşınması olayıdır.  Akarsu ve rüzgar erozyonunun birlikte etkili olduğu yerlerin ortak özelliği bitki örtüsü bakımından fakir olmalarıdır.

Erozyon çeşitleri

1. Su Erozyonu:

En yaygın ve etkisi en fazla olan erozyon çeşididir. Özelikler eğimli arazilerde, bitki örtüsünün zayıfladığı veya tamamen yok olduğu bölgelerde; yere düşen yağmur damlaları darbe etkisi ile bir kısım toprak parçasını yerinden kopararak parçalar. Böylece yüzeysel akışa geçen yağmur suları, bu toprak parçalarını sürükleyerek aşağılara taşır.

Yüzeysel akış halindeki sular aşağılara indikçe, diğer yüzeysel akış suları ile birleşerek güçlenir ve giderek taşıma gücü de artar. Böylece akış sularının beraberinde taşıdığı toprak ve iri materyal miktarı çoğalarak, taşkın şeklinde akan ve büyük zararlara sebep olan seller meydana gelir.

2. Rüzgar Erozyonu:

Rüzgar sonucu verimli toprakların kaybı, buharlaşmanın hızlanmasıyla toprak nemliliğinin azalması, bitki büyümesinin yavaşlaması, ulaşımın aksaması ve verimin düşmesi olumsuzluklarını ortaya çıkarmaktadır.

Taşınan kum ve verimsiz toprak, üretken tarım topraklarını kaplayarak, tarım yapılamaz hale getirmektedir. Özellikle kurak ve yarı kurak iklime sahip bölgelerde yaygın olan rüzgar erozyonu; yeterli bitki örtüsü bulunmayan, oldukça düz ve geniş arazilerde, gevşek yapıdaki kuru ve ince bünyeli toprağın, şiddetli rüzgarların etkisi ile parçacıklar halinde yerinden oynatılarak, toz bulutları şeklinde yer değiştirmesi olayıdır.

3. Çığ Erozyonu:

Çığlar, önlerine gelen engelleri tahrip eder, beraberinde toprak, taş ve ağaçları söker götürür. Bu şekilde meydana gelen aşınma ve taşınma olayına çığ erozyonu denir.

4. Yerçekimi Erozyonu (Kitle Hareketleri):

Kitle hareketleri, genellikle ayrışma ürünü olan ve sağlam kaya üzerine oturmuş bulunan örtünün, esas itibariyle yerçekimi etkisi ile küçük veya büyük kitleler halinde yamacın aşağısına doğru yer değiştirmesi olayıdır.

Not:Erozyon, tabiatın normal süreci içinde meydana geliyorsa normal erozyon; insanın tabiattaki toprak, su ve bitki arasındaki dengeyi bozucu nitelikteki müdahaleleri sonucu meydana geliyorsa hızlandırılmış erozyon adını almaktadır.Normal erozyon, genellikle insan müdahalesi olmayan yerlerde görülür ve çok yavaş olarak gelişir. Meraların aşırı derecede otlatılması, ormanların tahrip edilmesi ile daha az korunan toprak, su ile  kolayca taşınabilmektedir ve erozyon hızlanmaktadır.

Erozyonun nedenleri

Arazinin Çok Engebeli ve Eğimli Olması:

Eğimin fazla olması sağanak yağışların bu tür arazileri kolayca süpürmesine neden olur.

Bitki Örtüsünün Tahrip Edilmesi:

Ormanların bilinçsizce kesilmesi ve orman yangınları özellikle eğimli arazilerin çıplak kalmasına neden olur. Ayrıca mera ve otlakların aşırı otlatılması, otlakların dengesini bozar.Yangınlar ve tarla açma nedeniyle ormanların tahrip edilmesi erozyona neden olur.

İklimin Etkisi:

Ülkemizde özellikle iç bölgelerde meydana gelen sağanak yağmurlar ve bunların sonucunda oluşan seller, bitki örtüsünün zayıf olduğu alanlarda toprakların süpürülmesine neden olmaktadır. Dere yataklarının ıslah edilmemesi ve sel taşkınları toprak erozyonunu artırıcı etkenlerdendir. İlkbahar ve yaz başlarında sağanak yağışların görülmesi, Ülkemizin birçok yerinde yaz kuraklığının belirgin olması, böylece toprağın kuruyarak erozyona hazır hale gelmesi erozyonu tetikler.

Toprağın ve Ana Kayanın Etkisi:

Anakayanın fiziksel ve kimyasal özellikleri aşınma üzerinde etkilidir. Bitki örtüsünden yoksun kumlu, killi araziler yüzey suları tarafından kolayca aşındırılarak şekillendirilir.

Arazinin Yanlış Kullanımı:

Ormanların tahrip edilerek tarım alanlarına dönüştürülmesi, bozkır, çayır, ormanlık alanlardaki otlakların hayvanlara otlatılması, anız örtüsünün yakılması ve arazinin eğim yönünde işlenmesi gibi faktörler arazinin doğal dengesini bozmaktadır. Yanlış arazi kullanımı ile toprağın tahrip edilmesi, özellikle tarlaların eğim yönünde sürülmesi ve sürüldükten sonra ekilmeden boş bırakılması (nadas), bu tür olaylar erozyonu artırmaktadır.

Diğer Nedenler

Hızlı nüfus artışı ile doğal kaynakların aşırı tüketilmesi.

Erozyonu önlemenin yolları

 • Var olan ormanların korunması (yangınları ve yasa dışı ağaç kesimini önlemek),
 • Ağaçlandırma yapmak,Bitki örtüsü korunmalı, çıplak araziler ağaçlandırılmalıdır.
 • Tarla açma gibi nedenlerle ormanlar tahrip edilmemelidir.
 • Nadas yerine sulu tarımı yaygınlaştırarak nöbetleşe ekim yapmak,
 • Tarlaların eğime dik şeritler halinde sürmek,
 • Mera ve otlak alanlarını iyileştirmek,
 • Özellikle maki ve meşelik alanlara zarar veren kıl keçisi popülasyonunu kontrol altına almak,
 • Hasattan sonra toprakta kalan anız örtüsünü yakmamak,
 • Engebeli arazilerde eğimi azaltmak için toprak örtüsünü teraslamak (basamak şeklinde eğime dik düzlükler),
 • Halkı toprak aşınmasının sonuçları hakkında bilgilendirmek ve çevre bilincini yaygınlaştırmak.
 • Rüzgarların etkili olduğu alanlara rüzgarın hızını kesecek engeller yapılmalıdır.

Erozyonun sonuçları

 •  Verimli tarım toprağının azalması, tarım alanlarının daralması,
 • Barajların erozyonla dolmaları sonucu ömürlerinin kısa olması,
 • Toprakta su tutma kapasitesinin azalması,
 • Delta alanlarının akarsu erozyonuyla genişlemesi,
 • Akarsuların bulanık ve çamurlu akması ve akarsu ekosisteminin bozulması.

Türkiye’de Erozyon

Türkiye'de Erozyon

Türkiye’de Erozyon

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de toprak kaybı sürecinin en önemli etkeni erozyondur. Ülkemizde yarı kurak İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu Bölgeleri ile bitki örtüsünden yoksun çıplak yamaçlarda toprak aşınması şiddetlidir. Türkiye kara yüzeyinin %90’ında çeşitli şiddetlerde toprak aşınması devam etmektedir. Arazinin %63’ü çok şiddetli ve şiddetli, %20’si ise orta şiddetli, % 7’si ise hafif şiddetli erozyonla karşı karşıyadır. Ülke genelinde yaklaşık 67 milyon hektarlık bir arazide toprak giderek yok olmaktadır.

Toprak aşınması büyük ölçüde tarım alanlarında yaşanmaktadır.Yurdumuzun 3/4′ünde aktif erozyon (orta veya şiddetli ) hüküm sürmektedir. Birim zamanda, yeni oluşan toprak miktarı kadar, toprak taşınması varsa bunun için normal erozyon veya sıfır şiddetteki erozyon ifadesi kullanılır. Erozyonun sıfır ve hafif olduğu alanların Türkiye yüzölçümüne oranı % 13,86′dır. Ülkemiz topraklarının % 79.43 oranında orta, şiddetli ve çok şiddetli erozyon görülmektedir .

Bu konuyu MEB EBA üzerinden çalışmak için aşağıdaki linklere tıklayınız.

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Yazar: | 2018-02-15T16:28:48+00:00 Mart 5th, 2015|0 Yorumlar

Yazar Hakkında:

Coğrafya eğitimi ve öğretimi ile alakalı; ders notları, soru bankaları, yazılılar, sunular, resimler, videolar vb bilgi paylaşım platformu.

Takıldığın mevzularda yorum yap

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.