12.sınıf Soru Bankası

Doğanın Ekstremleri Test Çöz

Doğanın Ekstremleri Test Soruları

Doğanın ekstremleri test sorularında çok yanlış yaptıysan yönlendirilen link üzerinde ders notlarından öğrenebilirsin.

1) Doğa olayları herhangi bir yerde normal sürecini yaşarken bazen bu seyrinin dışına Çıkarak o güne kadar görülmeyen ya da çok seyrek görülen olaylar şeklinde gerçekleşmektedir.
Yukarıda sözü edilen olaylar, aşağıdakilerden hangisi ile isimlendirilir?

A) Hava olayları
B) Jeolojik olaylar
C) Hidrolojik olaylar
D) Ekstrem doğa olayları
E) Ortalama doğa olayları

Doğru!

Yanlış!

2) Yıllık ortalama 200 mm yağış düşmesi, aşağıdaki bölgelerden hangisi için ekstrem doğa olayı olarak nitelendirilmez?

A) Fransa'nın güney kıyıları
B) Güneydoğu Asya kıyıları
C) Avrupa'nın orta kesimleri
D) Avustralya'nın iç kesimleri
E) Kuzey Amerika'nın batı kıyıları

Doğru!

Yanlış!

I. Aşırı sıcaklar
II. Tsunami
III. Şiddetli fırtınalar
IV. Şiddetli depremler
3) Yukarıdakilerden hangileri, klimatolojik karakterli
ekstrem doğa olayıdır?

A) I ve II
B) I ve III
C) Il ve III
D) Il ve IV
E) III ve IV

Doğru!

Yanlış!

4) Herhangi bir yerde hava sıcaklığının uzun süre aşır yüksek veya aşırı düşük seyretmesi aşağıdakilerden hangisine neden olur?

A) Kuraklığa
B) Heyelana
C) Şiddetli depremlere
D) Tsunamiye
E) Şiddetli fırtınalara

Doğru!

Yanlış!

5) Tropikal alçak basınçların etkisine bağlı olarak ortaya çıkan ekstrem olay aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şiddeti fırtınalar
B) Aşırı soğuklar
C) Volkanizma
D) Deprem
E) Aşırı sıcaklar

Doğru!

Yanlış!

6) Aşağıdaki doğa olaylarından hangisi, ekstrem olarak
nitelendirilemez?

A) Sönmüş bir yanardağın faaliyete geçmesi
B) Şiddetli kuraklığın etkisiyle çok sayıda canlının ölmesi
C) Sel ve taşkınlarda çok sayda yerleşim alanının sular altında kalması
D) Ekvatoral bölgede yıllık yağış miktarının 1500 mm'nin üstüne çıkması
E) Tsunami dalgalarının okyanus kıyısındaki yerleşmelere kadar ilerlemesi

Doğru!

Yanlış!

7) Türkiye'de, geçmiş yüzyılda aşağıdaki ekstrem olaylardan hangisinin yaşandığı söylenemez?

A) Aşın yağışların
B) Aşın sıcakların
C) Şiddetli depremlerin
D) Aşın soğukların
E) Volkanik patlamaların

Doğru!

Yanlış!

8) Depremler sonucunda doğada çeşitli olaylar meydana gelmektedir. Buna göre, aşağıdakilerden hangisi söz konusu olaylardan biri değildir?

A) Fay oluşumu
B) Zemin sıvılaşması
C) Aşırı yağış veya kuraklık
D) Yamaç ve çamur akıntısı
E) Göllerde ve yer altı su seviyelerinde değişmeler

Doğru!

Yanlış!

I. Kuraklık
II. Deprem
III. Şiddetli fırtınalar
IV. Volkanizma
9) Yukarıdakilerden hangileri, tsunami oluşumunda etkilidir?

A) I ve Il
B) I ve lII
C) Il ve lII
D) Il ve IV
E) III ve IV

Doğru!

Yanlış!

10) Ekstrem doğa olaylarından tsunaminin, Karadeniz kıyılarında daha az etkili olacağını söyleyen bir kişi, Karadeniz'in hangi özelliğini bu yargısına kanıt olarak gösterebilir?

A) Alt ve üst akıntıların etkili olmasını
B) Çok sayıda akarsu tarafından beslenmesini
C) Su seviyesinin birçok denize göre yüksek olmasını
D) Sahip olduğu su kütlesinin okyanuslarınkine göre oldukça az olmasını
E) Tuzluluk oranının Ekvator'daki deniz ve okyanuslara göre az olmasını

Doğru!

Yanlış!

11) Ekstrem olaylardan biri olan kuraklık ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?

A) Yavaş gelişir.
B) Etki süresi uzundur.
C) Meteorolojik karakterlidir.
D) Önceden tahmini kolaydır.
E) Yağış azlığına ve yüksek sıcaklığa bağlı olarak ortaya çıkar.

Doğru!

Yanlış!

12) Heyelanların doğal süreçler üzerindeki etkisine aşağıdakilerden hangisi örnek olarak gösterilemez?

A) Bazı canlıların yok olması
B) Akarsu yataklarının değişmesi
C) Heyelan set göllerinin oluşması
D) Doğal bitki örtüsü dokusunun bozulması
E) Bağ, bahçe ve tarlaların üzerinin verimsiz topraklarla örtülmesi

Doğru!

Yanlış!

13) Türkiye, bazı dönemlerde Sibirya kökenli karasal kutbi hava kütlesi ile denizel kutbi hava kütlesinin etkisinde
kalmaktadır. Buna göre, Türkiye söz konusu hava kütlelerinin etkisine girdiğinde aşağıdaki ekstrem doğa olaylarından hangisi görülür?

A) Aşırı soğuklar
B) Aşırı sıcaklar
C) Aşırı yağışlar
D) Kütle hareketleri
E) Sel ve taşkınlar

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Ekstrem Doğa Olayları

Toplam %%total%% sorudan %%score%% tanesini doğru cevapladın.

%%description%%

%%description%%

Loading...

12.sınıf test çöz kategorisine gitmek için tıklayın.

derscografya.com/12-sinif-soru-bankasi/

Daha fazla doğanın ekstremleri testi çözmek için eba linkine tıklayınız.

https://odsgm.meb.gov.tr/kurslar/KazanimTestleri.aspx?sinifid=8&ders=75

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu