Doğa ve insan etkileşimi

Doğa ve insan etkileşimi coğrafya 9.sınıf doğa ve insan ünitesi içerisinde işlenmektedir. Doğa ve insan etkileşimi coğrafya içerisinde doğanın insan üzerindeki etkileri, insanın doğa üzerindeki etkileri örneklerle açıklanmaya çalışılmıştır.

Doğa ve insan etkileşimi

Doğa, başta insan olmak üzere tüm canlıların yaşam alanını oluşturur. Bu yaşam alanı; hava küre (atmosfer), su küre (hidrosfer), taş küre (litosfer) ve canlılar küresi (biyosfer) adı verilen doğayı oluşturan unsurlardan oluşmaktadır. İnsan da bütün faaliyetlerini bu doğal sistemler içerisinde sürdürmektedir.

İnsanların beslenme, giyinme, barınma gibi birçok ihtiyaçları doğal çevreyle ilişkilidir. İnsanlar, yaşamlarını sürdürebilmek için doğal çevre ile uyumlu yaşam tarzları benimsemişlerdir. Ancak doğal çevre insanlara farklı imkanlar sunmaktadır. Bu da insanların; beslenme, giyinme, ekonomik faaliyetler gibi özelliklerinin de farklılaşmasına neden olmaktadır. Hatta doğal çevre, insanların ten renkleri ve karakterlerinin farklı olmasına da etki etmektedir.

Örneğin ekvatorda yaşayan insanlar kalın giysiler giyerken kutuplarda yaşayan insanlar ince giysiler giyer. Yine doğal çevre şartlarına bağlı olarak barınma gereksinimleri de farklılık göstermektedir. Yağışın fazla olduğu bitki örtüsünün orman olduğu yerlerde ahşap meskenlere rastlanır.

Yarı kurak iklim bölgelerinde kerpiç meskenleri, uygun kayaç türlerinin (bazalt, kalker vb.) bulunduğu bölgelerde ise taş malzemeleri  tercih ederler. Beslenme alışkanlıkları olarak soğuk iklim bölgelerinde yaşayan insanlar, yağlı ve protein ağırlıklı hayvansal besinler tüketir. Sıcak iklim bölgelerinde ise insanlar, sebze ve meyve ağırlıklı beslenir.

Doğa ve insan etkileşimi

Doğa ve insan etkileşimi

İnsan yaşadığı çevreyle ilişki kurarak doğal çevrede olumlu ya da olumsuz bazı değişikliklere neden olur.Elverişli olmayan arazilere köprü, tünel ve viyadükler yapmış, var olan tarım alanlarını genişletmiş, yerleşilebilir yeni alanlar açmıştır.

Bunun yanında barajlar yaparak akarsuları kontrol altına almış ve kanallarla denizleri birbirine bağlamıştır. Bu yönüyle coğrafya çevrenin insana insanında çevreye etkisini inceler.

Doğa ve insan etkileşimi

Doğa ve insan etkileşimi

İnsanlar çevre ile sürekli etkileşim halindedir. Çevreye uyum sağlamakla birlikte çevreyi de gereksinimleri nedeniyle sürekli değiştirmektedirler.

Gıda, giyinme, barınma, enerji üretme, dinlenme, merak etme gibi nedenlerden dolayı çevrede büyük değişiklikler yaşanmaktadır. Bu insanlığın ortaya çıkmasından günümüze kadar yaşadığı doğaya hükmedebilme arzusundan kaynaklanmaktadır.

Doğa ve insan etkileşimi coğrafya konusunu EBA videodan izlemek için tıklayınız.

Doğa ve İnsan Ders Notları

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Yazar: | 2018-02-21T14:25:34+00:00 Ekim 25th, 2017|0 Yorumlar

Yazar Hakkında:

Coğrafya eğitimi ve öğretimi ile alakalı; ders notları, soru bankaları, yazılılar, sunular, resimler, videolar vb bilgi paylaşım platformu.

Takıldığın mevzularda yorum yap

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.