Türkiyenin coğrafi konumu

Türkiyenin coğrafi konumu Coğrafya 9.Sınıf Coğrafi konum konusundan sonra işlenmektedir. Türkiyenin coğrafi konumu ikiye alınarak incelenmektedir. Türkiye’nin Mutlak Konumu (Matematik Konumu), Türkiye’nin Göreceli Konumu (Özel Konumu)

Türkiyenin coğrafi konumu

Türkiye’nin Mutlak Konumu (Matematik Konumu)

Mutlak Konum (Matematiksel konum) bir yerin Ekvatora ve Başlangıç Meridyeni’ne göre konumudur ve o yerin dünya üzerinde coğrafi koordinat sistemini bildirir.

Türkiye 36°-42° Kuzey paralelleri ile 26°-45° Doğu meridyenleri arasında yer alır. Matematik konumun etkileri enleme ve boylama bağlı olarak iki başlıkta incelenmektedir.

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Türkiye’nin Mutlak Konumu

Türkiye’nin Mutlak Konumunun Sonuçları:

 • Ekvatorun kuzeyinde Başlangıç Merdiyeni’nin doğusunda yer almaktadır.
 • En kuzeyi ile en güneyi arasında 6 paralel farkı ve 666 km kuş uçuşu uzaklık vardır.
 • En doğusu ile en batısı arasında 19 meridyen farkı ve 76 dakika yerel saat farkı vardır.
 • II ve III. doğu saat dilimlerini kullanır.
 • Kuzey Yarım Kürede Orta Kuşak’ta yer alır.
 •  Kuzey yarım kürede yer aldığı için;
  • Gece ile gündüz arasındaki zaman farkı kuzeye doğru gidildikçe artar.
  • Güneyden kuzeye doğru gidildikçe sıcaklık genellikle azalır.
  • Kuzeye doğru gidildikçe denizlerin tuzluluk oranı azalır.
  • Çizgisel hız kuzeye doğru azalır.
  • Tan ve gurup süresi kuzeye doğru uzar.
  • Kuzeyden esen rüzgarlar sıcaklığı azaltırken, güneyden esen rüzgarlar sıcaklığı arttırır.
  • Kuzeye doğru gidildikçe gölge boyu uzar.
  • Dağların güney yamaçları, kuzey yamaçlarından daha fazla ısınır. (Bakı Etkisi)
 • Orta Kuşak’ta yer aldığı için
  • Ilıman iklimler görülür.
  • Dört mevsim belirgin olarak yaşanır.
  • Akdeniz iklim kuşağında yer alır.
  • Batı rüzgarlarının etkisi altındadır.
  • Cephesel yağışların etkisindedir.
  • En Kuzeyinde yazın en uzun gündüz yaklaşık 15 saat, kışın en uzun gece yaklaşık 15 saat olmaktadır.
  • Güneş ışınlarını hiçbir zaman dik açıyla almaz ve gölge boyu sıfır olmaz. (Dönenceler dışında yer aldığı için)

Türkiye’nin Uç Noktaları

Doğuda: Iğdır-Aralık Dilucu (44° 48′ Doğu Yarım Küre)
Batıda: Çanakkale-Gökçeada Avlaka Burnu (25° 40′ Doğu Yarım Küre)
Kuzeyde: Sinop-İnceburun (42° 06′ Kuzey Yarım Küre)
Güneyde: Hatay-Yayladağı Topraktutan köyü (35° 51′ Kuzey Yarım Küre)

Türkiye’nin Göreceli Konumu (Özel Konumu)

Bir yerin kıtalara, denizlere, yer şekillerine, komşu ülkelere, geçitlere, önemli yollara, yeraltı zenginliklerine, sanayi kuruluşlarına, nüfus özellik ve yapısına, ticaret, turizm, kültür ve uygarlık merkezlerine göre konumu özel konumu oluşturmaktadır.

Türkiye’nin dünya üzerindeki yeri neresidir? sorusu, Türkiye hakkında çok büyük ipuçları vermektedir. Dünya haritasına bakıldığında; Türkiye, Eski Kara Kütleleri adı verilen, Asya-Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirlerine iyice yaklaştıkları bölgede yer alır. Topraklarının büyük çoğunluğu Anadolu yarımadası olarak Asya’da, Trakya yarımadası olarak Avrupa’da bulunmaktadır. Bu nedenle Türkiye, hem Asya ve hem de Avrupa ülkesidir.

Matematik konum olarak Türkiye, baş meridyene (Greenwich) göre 26-45 doğu meridyenleri, ekvatora göre ise 36-42 kuzey paralelleri arasında yer almaktadır. Kuş uçuşu kuzey-güney doğrultusunda 6 enlem farkı vardır ki, bu da yaklaşık 666 km.lik (6×111=666) bir mesafe eder. Doğudan batıya ise, 19 boylam farkı vardır ki, bu da yaklaşık 76 dakikalık (19×4=76) bir zaman farkına eşittir. Baş meridyene göre Doğu, Ekvatora göre ise Kuzey yarı küresinde yer almaktadır. Diğer bir ifadeyle Türkiye, matematik konum itibariyle, hem kuzeyli ve hem de doğulu bir ülkedir.

Türkiyenin coğrafi konumu

Türkiye’nin coğrafi konumu incelendiğinde görülür ki, ülke olarak büyük avantajlara sahiptir. Bu avantajlar sayesinde, dünya üzerinde sayılı ülkelerden birini teşkil eder. Türkiye, matematik konumu itibariyle, orta enlemlerde yerini almakta ve ılıman bir iklim görülmektedir. Türkiye; insan yaşamı için en ideal kuşakta yer almaktadır. Bu özelliğinden dolayı, Türkiye toprakları, tarihin en eski dönemlerinden beri, hep büyük devletlere beşiklik yapmış ve çok sayıda medeniyetlerin kurulmasına zemin hazırlamıştır. Dünya üzerinde medeniyetler beşiği olarak da bilinen Türkiye, bu özelliğini matematik konumundan dolayı, gelecekte de koruyacaktır.

Matematik konum, ülkenin daha ziyade doğal özellikleri üzerinde önemli etkisi olurken, özel konum siyasi, sosyal ve ekonomik durumunu doğrudan etkilemektedir. Bununla beraber, matematik konum ile özel konum, birlikte etkili olabilir. Ülkelerin dünya platformu üzerindeki konumları ile gelişmişlik ve etkinlikleri bakımından sıkı bir bağlantı vardır.

Türkiye, Asya kıtasının güneybatı ucunda, Anadolu yarımadası üzerinde yer alır. Topraklarının bir bölümü, Avrupa’nın güneydoğusunda yer alan Balkan yarımadasının bir kısmını oluşturan Trakya’da bulunur. Bu yönüyle, Türkiye hem Asya ve hem de Avrupa ülkesidir.

Öte yandan Türkiye, aynı zamanda bir Ortadoğu ülkesidir. Ortadoğu ülkelerinin bir kısmı Afrika ülkesi olduğundan, Türkiye; Afrika kıtası ile temas halindedir. Üzerinde yaşayan insanların ırk ve dil bakımından ele alındığında, Türkiye bir Türk ülkesidir ve bu açıdan ele alındığında Türk Dünyası’nın coğrafi bir parçasını teşkil eder.

Türkiye'nin Coğrafi Konumu

Türkiye’nin Göreceli Konumu

Türkiye’nin Göreceli Konumunun Sonuçları:

 • Asya, Avrupa ve Afrika kıtalarının birbirine en çok yaklaştığı yerde bulunur.
 • Asya ile Avrupa arasında  siyasi ekonomik açıdan köprü konumundadır.
 • Avrupa’da Yunanistan ve Bulgaristan, Asya’da ise Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan (Nahçivan), İran, Irak, Suriye ile sınır komşudur.
 • Üç tarafı denizlerle çevrili bir yarımada ülkesidir.
 • İstanbul ve Çanakkale boğazları gibi çok işlek su yollarına sahiptir.
 • Yer şekilleri kısa mesafelerde çok çeşitlilik gösterir.
 • Kıyılar ile iç kesimler arasında önemli iklim ve bitki örtüsü farkları oluşmuştur.
 • Bugünkü jeomorfolojik görünümünü yakın bir dönemde tamamlamıştır.
 • Ortalama yükseltisi fazla olan bir ülkedir. (1132 metre)
 • Yükselti batıdan doğuya doğru artar.
 • Türkiye’nin dağları, Alp-Himalaya kıvrım dağ sistemin uzantısı olup genelde doğu-batı uzantılıdır.
 • Karadeniz ve Akdeniz’de dağlar denize paralel uzanırken, Ege’de dik uzanmaktadır.
 • Maden rezervleri ve çeşitliliği bakımından zengin bir ülkedir.
 • Uluslararası enerji yollarının (boru hatlarının) geçiş noktasında önemli bir kavşak durumundadır.
 • Petrol ve doğalgaz bakımından zengin Orta Doğu ve Kafkas ülkelerine yakındır.
 • Farklı kültürlere sahip milletlerin yerleştikleri bir mekân olmuştur.
 • İpek ve Baharat yolu gibi ticaret yollarına geçitlik yapmıştır.

Türkiyenin coğrafi konumu

Meb EBA üzerinden için tıklayınız.

İşlediğimiz bu konu 9.sınıf doğal sistemler ünite konusunda yer alan  aşağıdaki kazanım doğrultusunda işlenilmiştir.

Kazanım:  9.1.4. Koordinat sistemini kullanarak zaman ve yere ait özellikler hakkında çıkarımlarda bulunur.
a) Mutlak ve göreceli konum kavramlarına yer verilir.
b) Türkiyenin coğrafi konumu yer verilir.

Bu kazanıma ait diğer dersler için aşağıdaki konuları tıklayınız.

 

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Yazar: | 2018-03-07T19:27:13+00:00 Aralık 2nd, 2017|0 Yorumlar

Yazar Hakkında:

Coğrafya eğitimi ve öğretimi ile alakalı; ders notları, soru bankaları, yazılılar, sunular, resimler, videolar vb bilgi paylaşım platformu.

Takıldığın mevzularda yorum yap

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.