9.Sınıf Soru Bankası

Coğrafi Konum Çıkmış Sorular

Coğrafi Konum Çıkmış Sorular (Paralel ve Meridyenler)

Coğrafi konum çıkmış sorular 2000 den önceki yıllarda çıkmış sorulardan oluşmaktadır.

Coğrafi Konum Çıkmış Sorular Test Çöz

1) Türkiye’de yerel saat kullanılsa, 33° Doğu boylamında yer alan Ankara’da saat 09.00 iken Siirt’te 09.36 olur. Buna göre, Siirt hangi boylam üzerindedir? (ÖSS 1984)

Coğrafi Konum Çıkmış Sorular 1 – SS 1984
A) 38° Doğu
B) 39° Doğu
C) 40° Doğu
D) 41° Doğu
E) 42° Doğu

Doğru!

Yanlış!

2) Güneş, aşağıdaki gibi Kars boylamı üzerinde iken Edirne’den hangi konumda görülür? (ÖSS 1986)

Coğrafi Konum Çıkmış Sorular 2 – coğrafi konum kars
Coğrafi Konum Çıkmış Sorular 3 – A Edirne
Coğrafi Konum Çıkmış Sorular 4 – B Edirne
Coğrafi Konum Çıkmış Sorular 5 – C Edirne
Coğrafi Konum Çıkmış Sorular 6 – D Edirne
Coğrafi Konum Çıkmış Sorular 7 – E Edirne

Doğru!

Yanlış!

3) Yeryüzünde birbirinden farklı konumlara sahip iki noktanın yerel saatlerinin aynı olması neyi gösterir? (ÖYS 1987)

A) Güneş ışınlarının aynı eğimde geldiğini
B) Aynı enlem üzerinde bulunduklarını
C) Aynı boylam üzerinde bulunduklarını
D) Aynı yarım kürede yer aldıklarını
E) Yükseltilerinin aynı olduğunu

Doğru!

Yanlış!

4) Güneş ekvator üzerindeyken, biri Kuzey diğeri Güney Yarım Küre’de olan iki noktada Güneş’in aynı saatte doğması aşağıdakilerden hangisine bağlıdır? (ÖSS 1988)

A) Yükseltilerinin aynı olmasına
B) Aynı boylam üzerinde bulunmalarına
C) Enlem derecelerinin aynı olmasına
D) Yer şekillerinin benzer olmasına
E) Dönenceler arasında bulunmalarına

Doğru!

Yanlış!

5) Bir yerin matematik konumu neyi gösterir? (ÖSS 1988)

A) Büyük denizlere olan uzaklığını
B) İşlek kara ve deniz yollarına göre yerini
C) Büyük kentlere olan yakınlığını
D) Deniz düzeyinden olan yükseltisini
E) Ekvatora ve başlangıç meridyenine göre yerini

Doğru!

Yanlış!

6) Yukarıdaki şekle göre, başlangıç meridyeni ile Yengeç dönencesinin kesiştiği nokta kaçıncı aralıkta yer alır? (ÖSS 1989)

Coğrafi Konum Çıkmış Sorular 8 – Coğrafi konum
A) 1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5

Doğru!

Yanlış!

7) Meridyenlerin hangi özelliği, bütün meridyenlerin kutuplardan geçmesinin bir sonucu değildir? (ÖYS 1990)

A) Eşit uzunlukta olmaları
B) Ekvator’a dik olmaları
C) Birbirine paralel olmamaları
D) Bir paralel boyunca birbirlerinden eşit uzaklıkta olmaları
E) Bir başlangıç meridyeninin bulunması

Doğru!

Yanlış!

8) Güneş, 21 Mart’ta 44º D meridyenindeki Iğdır’da 04:20 de doğduğuna göre, 29º D meridyenindeki İstanbul’da aynı gün saat kaçta batar? (ÖYS 1991)

A) 15:20
B) 16:45
C) 17:20
D) 18:45
E) 19:00

Doğru!

Yanlış!

9) Aşağıdakilerden hangisi, şekildeki X ve Y noktaları için yıl boyunca birbirinin aynıdır.(ÖSS 1992)

Coğrafi Konum Çıkmış Sorular 9 – SS 1992 Coğrafi konum
A) Gündüz süresi
B) Yerel saat
C) Güneş ışınlarının geliş açısı
D) Hâkim rüzgâr yönü
E) Yağış miktarı

Doğru!

Yanlış!

10) P noktasında yerel saat 17.00 iken M ve L noktalarında yerel saat kaçtır? (1993)

Coğrafi Konum Çıkmış Sorular 10 – SS 1993 coğrafi konum
A) M-16.40 L-17.00
B) M-16.10 L-17.20
C) M-17.20 L-16.40
D) M-17.00 L-16.40
E) M-17.00 L-17.00

Doğru!

Yanlış!

11) İki meridyen arasındaki uzaklığın Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir? (ÖYS 1993)

A) Dünyanın şeklinin geoit olması
B) Meridyen boylarının eşit olması
C) Paraleller arasında kalan meridyen yaylarının eşit olması
D) Eksenin ekvator düzlemini dik kesmesi
E) Ekvator düzlemi ile ekliptiğin çakışmaması

Doğru!

Yanlış!

12) Aynı meridyen üzerinde bulunan X ve Y noktaları arasındaki uzaklık 6438 km’dir. X noktası Ekvator üzerinde olduğuna göre, Y noktası hangi paralel dairesi üzerinde yer alır? (ÖYS 1993)

A) 26
B) 32
C) 44
D)58
E)65

Doğru!

Yanlış!

13) Aşağıdakilerden hangisi, farklı konumdaki iki yerin aynı boylamda olduğunun kesin kanıtıdır? (ÖYS 1995)

A) Yerel saatlerinin aynı olması
B) Doğal bitki örtülerinin aynı olması
C) Başlangıç meridyenine olan uzaklıklarının eşit olması
D) Aynı tarihlerde aynı mevsimlerin yaşanması
E) Gece gündüz uzunluklarının yıl boyunca aynı olması

Doğru!

Yanlış!

14) Ekvator’dan 1665 km kuzeyde olan Y noktasının yerel saati, başlangıç meridyenindeki bir yerin yerel saatinden 72 dakika ileridedir. Buna göre, Y noktasının koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? (ÖYS 1997)

A) 10° kuzey – 72° doğu
B) 15° kuzey – 18° doğu
C) 15° kuzey – 36° doğu
D) 15° kuzey – 18° batı
E) 10° kuzey – 72° batı

Doğru!

Yanlış!

15) Aşağıdaki tabloda, beş ülkenin enlem ve boylam dereceleri yaklaşık olarak verilmiştir. Buna göre, bu ülkelerin hangisinde yerel saat farkı en az, gündüz uzunlukları arasındaki fark en fazladır? (ÖSS 1997)

Coğrafi Konum Çıkmış Sorular 11 – SS 1997 Coğrafi konum
A) II
B) II
C) III
D) IV
E) V

Doğru!

Yanlış!

16) Ekvator’un 4218 km kuzeyinde bulunan ve yerel saati başlangıç meridyeninden 3 saat 20 dakika ileri olan bir yerin koordinatları aşağıdakilerden hangisidir? (ÖYS 1998)

A) 38° kuzey – 50° doğu
B) 58° kuzey – 33° batı
C) 30° kuzey – 80° doğu
D) 30° kuzey – 50° doğu
E) 38° kuzey – 33° batı

Doğru!

Yanlış!

17) Aralarında 1° lik fark bulunan iki paralel arasındaki uzaklık değişmezken, aralarında 1° lik fark bulunan iki meridyen arasındaki uzaklık Ekvator’dan kutuplara gidildikçe azalmaktadır. Meridyenler arasındaki uzaklığın değişmesi, aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? (ÖSS 1999)

A) Yerin kutuplardan basık olmasıyla
B) Meridyenlerin kutup noktalarında birleşmesiyle
C) Meridyen daireleri uzunluğunun ekvatorun uzunluğuna yakın olmasıyla
D) Ekvator düzlemi ile yörünge düzlemi arasında 23° 27’ lık açı bulunmasıyla
E) Birbirini izleyen iki meridyen arasında 4 dakikalık yerel saat farkı olmasıyla

Doğru!

Yanlış!

18) Şekildeki taralı alanın matematik konumu tanımlanırken, aşağıdakilerin hangisi kullanılmaz? (ÖSS 1999)

Coğrafi Konum Çıkmış Sorular 12 – Coğrafi konum çıkmış soru taralı alan
A) 10° Kuzey enlemi
B) 10° Batı boylamı
C) 20° Doğu boylamı
D) 20° Güney enlemi
E) 30° Kuzey enlemi

Doğru!

Yanlış!

Sonucu görmek için quizi paylaş !

Subscribe to see your results

Coğrafi Konum Çıkmış Sorular

Toplam %%total%% sorudan %%score%% tanesini doğru cevapladın.

%%description%%

%%description%%

Loading...

2000 den sonraki coğrafi konum çıkmış sorular çözmek için  aşağıdaki butona tıklayınız.

derscografya.com/cografi-konum-cikmis-sorular-2

Meb 9.sınıf coğrafya kazanım testleri için tıklayınız.

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Başa dön tuşu