Coğrafyanın ilkeleri

Coğrafyanın ilkeleri coğrafya 9.sınıf doğa ve insan ünitesi içerisinde işlenmektedir. Coğrafyanın ilkeleri, Coğrafyanın prensipleri her bilimde olduğu gibi coğrafyanın da kendine özgü yöntem ve ilkeleri bulunmaktadır. Dağılış ilkesi (Yayılma ilkesi, Bağlantı ilkesi (Karşılıklı ilgi ilkesi), Nedensellik ilkesi (Sebep-Sonuç ilkesi)

Coğrafyanın ilkeleri Coğrafyanın prensipleri

Coğrafyanın ilkeleri

Coğrafyanın ilkeleri

Her bilimde olduğu gibi coğrafyanın da kendine özgü yöntem ve ilkeleri bulunmaktadır. Coğrafyanın prensipleri

Dağılış (Yayılma) İlkesi

Coğrafyayı diğer bilimlerden ayıran temel ilkedir. Coğrafya biliminin en başta gelen ilkesidir.Coğrafya bilimi; sadece yeryüzündeki bir olayın nedenini araştırmakla kalmaz, aynı zamanda bu olayın yeryüzünün genelinde veya bir bölümündeki dağılışını da inceler.

Bu ilke, haritalarla ifade edilir ve “nerede” sorusuna cevap verir. Her türlü doğal ve beşeri unsurun dağılışı Coğrafyanın konusudur. Coğrafyanın yayılış alanını ve dağılışını haritalar kullanarak gösterir. Dağılım ilkesi coğrafyanın konusunun belirlenmesi bakımından önemlidir.Dağılımı yapılan her türlü olgu veya olay coğrafyanın inceleme ve araştırma konusu içerisinde yer alır.

Yatay Dağılış: Harita üzerinde gösterilmesi. Örneğin Tarım Alanlarının Türkiye’deki Dağılışı haritasından tarım alanlarının nerede bulunduğu, yüzölçümlerinin ne kadar olduğu hakkında bilgiler anlaşılabilir.

Dikey Dağılış: Harita üzerinde eşyükselti eğrilerini kullanarak dikey dağılış gösterilebilir. Türkiye Fiziki haritasından ülkemizdeki bir yerin yüksekliği saptanabilir.

Zamanda Dağılış: Belirli zaman aralığında elde edilmiş veriler bir grafik üzerinde gösterilir. Örneğin 1950 ‘ 2010 Yılları Gölyazı Nüfus Sayım Grafiği.

Örneğin;
– Büyük iklim tiplerinin dağılışı
– Tropikal fırtınaların görüldüğü yerler
– Türkiye’de nüfusun dağılışı
– En çok göç alan yerler

dağılış ilkesi

Coğrafyanın ilkeleri

Bağlantı (Karşılıklı ilgi) İlkesi

Coğrafi olayların birbirleri ile olan bağlantılarının incelenmesidir. Coğrafyanın ilkesi olan her olay ve olgu yine coğrafyanın başka olay ve olgulara bağlı ve ilgilidir. Coğrafi olayların birbiri ile karşılıklı ilişkilerini araştırır. Bu nedenle coğrafi olaylar incelenirken aralarındaki karşılıklı ilişki yani bağlantıları ortaya koyar. Coğrafyanın prensipleri

Örneğin;
– Su kaynakları ile tarım alanları bağlantılı mıdır?
– Güneş ışınlarının düşme açısı sıcaklığı etkiler mi?
– Yağış ile nem arasındaki ilişki nasıldır?
– Yer şekilleri ile yerleşme arasında nasıl bir ilişki vardır?
– Rüzgarın basınçla ilişkisi
– İklimin koşulları ile tarım ürünleri arasındaki ilişki
– Nem ile yağış arasındaki ilişki
– Yer şekillerinin yerleşme arasındaki ilişkisi
– Nüfus özellikleri ve ekonomik gelişmişlik arasındaki ilişki

karşılıklı ilgi ilkesi

Coğrafyanın ilkeleri bağlantı karşılıklı ilgi ilkesi

Nedensellik (Sebep-Sonuç) İlkesi

Coğrafya bilimi bazı bilimlerde olduğu gibi olayların nedenleri ve sonuçları üzerinde durur.Coğrafi olayların nedenlerine cevaplar aranır. Tüm bilimsel çalışmalarda olduğu gibi coğrafyada da araştırmaya konu olan olayların sebep-sonuçlarını ortaya koymak başlıca hedeftir.Her bilimde olduğu gibi coğrafyada da “neden” sorusu sık sık sorulur Bu sorunun cevabı mutlaka verilmelidir. Çünkü her şeyin bir nedeni vardır. Coğrafyanın prensipleri

Öncelikle şu soruların cevaplarının bulunması gerekir.
-Neden böyle olmuştu?
-Ne zaman böyle olmuştu?
-Sonuçta neler ortaya çıkmıştı?
-Sorunlar karşısında çözümler neler olabilir?

Örneğin;
– Yağmur nasıl yağar?
– Deprem neden oluşur?
– Erozyonun nedenleri nelerdir?
– Neden deprem olur.
– Heyelan nasıl oluşur.
– Erozyonun nedenleri nelerdir.
– Küresel ısınmanın nedenleri nelerdir.

Nedensellik (Sebeb sonuç) ilkesi

Coğrafyanın ilkeleri Nedensellik ilkesi

Meb EBA  İnsan, Doğa ve Coğrafya konusunu bakmak için linke tıklayınız.

Doğa ve İnsan Ders Notları

 

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.

Yazar: | 2018-03-04T17:20:19+00:00 Kasım 11th, 2017|0 Yorumlar

Yazar Hakkında:

Coğrafya eğitimi ve öğretimi ile alakalı; ders notları, soru bankaları, yazılılar, sunular, resimler, videolar vb bilgi paylaşım platformu.

Takıldığın mevzularda yorum yap

1000+ Abone Arasına Katıl

Ders notları, test sorular, yazılılar, sunular vb coğrafya adına her şey ilk sana gelsin.

Abone olduğunuz için teşekkür ederiz.

Bir şeyler yanlış gitti.